Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 06.10.2021
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2021/292_Ak

Iepirkuma priekšmets

Galvenais Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, līdz 1 565 hektāru apjomā visos LVM reģionos atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un vispārīgās vienošanās projektam.

Papildu Konkursa priekšmets ir meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi līdz 800 stundu apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un vispārīgās vienošanās projektam.

 

Konkursa rezultātā pasūtītājs slēdz vispārīgo vienošanos ar darbības laiku no tās abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2025. gada 1. novembrim.

 

Iepirkuma dokumantācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64283

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.11.2021, 12:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m