03 • 10 • 2019

Lai meža ceļi kalpotu ilgāk, veic zāles un atvašu pļaušanu

celmalu plausana 23.09 copy

Regulāri meža ceļu uzturēšanas un kopšanas darbi, tai skaitā zāles un atvašu pļaušana ceļa nomalēs un sāngrāvjos, nodrošina ilgāku meža ceļu kalpošanas laiku. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajos mežos ceļmalu apauguma pļaušanu veic augustā un septembrī, tādējādi veicinot ceļa segas žūšanu un uzlabojot satiksmes drošību, jo auto vadītājam ir labāk pārredzams ceļš.

Apaugums ceļmalās kavē ūdens novadi no ceļa konstrukcijas, ievērojami samazina saules staru un vēja piekļuvi ceļam.

“Zāle un atvases tiek pļautas ar piekabinātām vai uzkarinātā pļaujmašīnām, ar kurām visbiežāk tiek aprīkoti lauksaimniecības traktori. Nereti šie darbi tiek veikti arī ar rokas instrumentiem, it īpaši vietās, kur ir sarežģīts reljefs un grāvju izvietojums. Maksimālais pļaujamās joslas platums ir 6 metri. Šādā platumā izpļauta josla nodrošina ceļa konstrukcijas elementu kalpošanas laika saglabāšanos,” skaidro LVM  Ceļu ekspluatācijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis.

img 20190718 114904 copy

Ikdienas meža autoceļu uzturēšanas darbos ietilpst ap 30 dažādiem darbiem, katram no tiem ir izstrādātas kvalitātes prasības, kuras tiek pārbaudītas. Atkarībā no sezonas, tiek veikta: ceļa klātnes kopšana (planēšana, profilēšana, pielīdzināšana) no pavasara līdz rudenim, savukārt ziemā tiek organizēta ceļa klātnes attīrīšana no sniega, rievošanu, kaisīšanu. Tādus operatīvos darbus, kā piemēram, ceļa seguma iesēdumu remonts, LVM veic visa gada garumā.

Lasīt vairāk: