12 • 07 • 2019

Latvijas skolotāji veido saikni ar mežu 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresā

fotomanlv forest p congress 2019 299

Būvējam tiltus starp mežu un skolām – ar šādu devīzi šogad no 1. līdz 4. jūlijam Rīgā un Tērvetē norisinājās 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongress, kas pulcēja ap 170 pedagogu un mežinieku no 18 pasaules valstīm. Pasākumu rīkoja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) ar mērķi veicināt meža vides izglītības attīstību Latvijā un Eiropā.

Starptautiskā kongresa ietvaros noritēja arī Latvijas pedagogu 12 stundu tālākizglītības kursi. To laikā 50 skolotājiem no dažādām Latvijas skolām tika dota iespēja mācīties vienam no otra un vēl 120 meža nozares speciālistiem no citām pasaules valstīm. Kā kongresa ievadā uzsvēra Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks: “Jaunais izglītības standarts sniedz Latvijas skolotājiem milzīgas iespējas saistīt mācības ar reālo dzīvi, un mežs ir pateicīga vieta kvalitatīvam mācību procesam, kurā skolēni apgūst ne vien zināšanas un prasmes, bet arī 21. gadsimtam būtiskās kompetences.”

Šo domu atbalstīja arī LR Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Eglītis, kurš kongresa atklāšanas uzrunā norādīja: “Mežs Latvijā aizņem vairāk nekā 52 procentus no teritorijas, par kuru Latvijas iedzīvotājiem ir atbildīgi. Pedagogu profesionālā pilnveide ir ļoti nozīmīga šajā jomā, jo veicina dziļāku izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Kopš 2006. gada LVM skolu programmās ir piedalījušies vairāk nekā 1000 pedagogi, kā arī daudzi skolotāji izglītojas šajā kongresā. Tas ir būtiski, jo kompetenti pedagogi veidos kompetentus jauniešus – mūsu mežu nākotni”.

img 8262

LVM Kampaņas “Nemēslo mežā!” galvenais varonis konferences dalībniekus pasludināja par tīru mežu vēstniekiem visā Eiropā

Kongresa laikā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē pedagogi diskutēja un klausījās lekcijas par līdzšinējo Latvijas, Vācijas un Čehijas pieredzi meža pedagoģijā, kā arī piedalījās 11 darbnīcās, kuru laikā bija iespējams izzināt, kā iekļaut meža izglītību mācību procesā skolās, kā izmantot ģeotelpiskās sistēmas, mācoties par vidi, kā līdzdarboties meža nozares ekspertiem un skolotājiem un kā veidot kvalitatīvu mācību saturu.

fotomanlv forest p congress 2019 66

Rīgas Tehniskā universitātes auditorijās noritēja gan konferences prezentācijas un diskusijas, gan arī darbnīcas

Daļa no kongresa noritēja Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, kur projekta “Skola 2030” un biedrības “Zaļās mājas” pārstāvji kopā ar stipendiju konkursa “LVM Bioekonomikas skola” dalībniekiem no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas iepazīstināja klātesošos ar vīzijām par to, kā skolas varētu veidot tiltu starp mežu un izglītību nākotnē. Dalībnieki diskutēja par kompetenču izglītības ieviešanas praksi un tādiem izaicinājumiem, kā, piemēram, mācību satura plānošana, laika ierobežojumi un skolēnu snieguma vērtēšana.

fotomanlv forest p congress 2019 62

Projekta “Skola 2030” pārstāvji Mihails Basmanovs un Daiga Brakmane izceļ meža vides izglītības iespējas Latvijas skolās

Parka teritorijā norisinājās arī pašu dalībnieku rīkotās aktivitātes, kas ļāva iejusties skolēna lomā un baudīt mācību procesu mežā. To laikā bija manāma gan aktīva darbošanās, gan uzmanīga klausīšanās  un komandas darbs. Īpašu uzmanību piesaistīja galvenais LVM kampaņas “Nemēslo mežā!” varonis Cūkmens, kurš meža pedagogiem demonstrēja, kā Latvijā norit darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem.

fotomanlv forest p congress 2019 148

Tiltu veidošana starp mežu un skolām bija šī gada kongresa vadmotīvs

Apkopojot kongresā iegūtu pieredzi, LVM skolu programmu vadītāja Līga Abizāre izcēla būtiskākās atziņas, kas skar meža vides izglītības attīstību Latvijā:

  1. Jauniešu attālināšanās no dabas ir globāla problēma, jo cilvēki arvien vairāk laika pavada iekštelpās un sociālajos tīklos. Arī vispārizglītojošajās skolās mācību process par mežu pārsvarā notiek telpās, atrauti no reālās meža vides, tāpēc ir nepieciešams veicināt mācību norisi dabā, kompetenču veidošanu ar visām maņām.
  2. LVM jau vairāk nekā 13 gadus īsteno daudzveidīgas meža vides izglītības programmas skolām, ik gadu iesaistot ap 20 000 dalībnieku. Projektā “Skola 2030” ietvertā izglītības reforma sniedz unikālu iespēju LVM un skolu partnerības rezultātā uzkrāto meža vides izglītības pieredzi pilnveidot un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu ikdienā.
  1. Latvijai ir liels potenciāls kļūt par zināšanās balstītu bioekonomikas lielvalsti, iekļaujot meža pedagoģiju vispārējās izglītības mācību procesā atbilstoši projekta “Skola 2030” nostādnēm un attīstot skolēnu caurviju kompetences, īpaši uzņēmējspēju saistībā ar ilgtspējīgu mežsaimniecību un kokrūpniecību.

Kongresa noslēgumā tā dalībnieki pauda gandarījumu par piedzīvoto. Dalībnieks no Vācijas Meža aizsardzības asociācijas Peters Fišers (Peter Fischer) ziņoja: “Šis ir labākais kongress, kuru esmu apmeklējis savā 45 gadus ilgajā darba stāžā. Tas, ka organizatoru komandā redzami jauni cilvēki dod pārliecību, ka šī paaudze cels meža pedagoģiju jaunā līmenī.”

Eiropas Meža pedagoģijas kongress ir ikgadējs forums, kura laikā dalībnieki apmainās ar idejām un pieredzi meža pedagoģijas jomā. Kongresa pēctecību nodrošina Meža komunikatoru tīkla Meža pedagoģijas apakšgrupa (Forest Communicators Network – Subgroup Forest Pedagogics), kas ir daļa no UNECE Meža un Meža industrijas Koksnes komitejas (UNECE Timber Committee on Forests and the Forest Industry) un FAO Eiropas Mežsaimniecības komisijas (FAO European Forestry Commission).

Kongresa norisi Latvijā atbalstīja Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts “MeKa”, Latvijas Mežzinātnes institūts “Silava”, AS “Latvijas Finieris”, biedrības “Zaļās mājas” un “Bērnu vides skola”, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un projekts “Skola 2030”. Kongresa norisi finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

lvaf logo

Nākamais 15. Eiropas Meža pedagoģijas kongress notiks 2020. gada maijā Luksemburgā. Plašāka informācija atrodama starptautiskajā kongresa mājas lapā www.forestpedagogics.eu Informācija par LVM piedāvātajām meža izglītības aktivitātēm: www.lvm.lv/skolam

 Lasīt vairāk: