12 • 07 • 2019

Latvijas skolotāji veido saikni ar mežu 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresā

fotomanlv forest p congress 2019 299

Būvējam tiltus starp mežu un skolām – ar šādu devīzi šogad no 1. līdz 4. jūlijam Rīgā un Tērvetē norisinājās 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongress, kas pulcēja ap 170 pedagogu un mežinieku no 18 pasaules valstīm. Pasākumu rīkoja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) ar mērķi veicināt meža vides izglītības attīstību Latvijā un Eiropā.

Starptautiskā kongresa ietvaros noritēja arī Latvijas pedagogu 12 stundu tālākizglītības kursi, kuros piedalījās 50 skolotāji no Latvijas reģioniem, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas atziņas no ārvalstu kolēģiem un nozares ekspertiem.

Uzrunājot 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresa dalībniekus, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks uzsvēra nepieciešamību mainīt ierasto mācību procesu un saistīt mācības ar praktisku iemaņu apgūšanu dabā un mežā, kas ir pateicīga vieta kvalitatīvam mācību procesam. Tādējādi skolēniem tiek sniegta iespēja aizraujoši apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izmantojot arī mūsdienu tehnoloģijas.

Savukārt LR Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Eglītis uzsvēra: “Mežs Latvijā aizņem vairāk nekā 52 procentus no teritorijas, par kuru Latvijas iedzīvotāji ir atbildīgi. Pedagogu profesionālā pilnveide ir nozīmīga šajā jomā, jo veicina dziļāku izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu: kompetenti pedagogi veidos zinošus un domājošus jauniešus, kuri būs atbildīgi par Latvijas nākotni.”

img 8262

LVM Kampaņas “Nemēslo mežā!” galvenais varonis konferences dalībniekus pasludināja par tīru mežu vēstniekiem visā Eiropā

Kongresa dalībnieki RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē piedalījās lekcijās par Latvijas, Vācijas un Čehijas pieredzi meža pedagoģijā. Savukārt 11 izziņas darbnīcās tika demonstrētas idejas, kā iekļaut meža izglītību mācību procesā skolās, kā izmantot ģeotelpiskās sistēmas, mācoties par vidi, kā līdzdarboties meža nozares ekspertiem un skolotājiem un kā veidot kvalitatīvu mācību saturu.

fotomanlv forest p congress 2019 66

Rīgas Tehniskā universitātes auditorijās noritēja gan konferences prezentācijas un diskusijas, gan arī darbnīcas

Par to, kā skolas varētu veidot tiltu starp mežu un izglītību nākotnē, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē ar kongresa dalībniekiem diskutēja projekta “Skola 2030” un biedrības “Zaļās mājas” pārstāvji kopā ar stipendiju konkursa “LVM Bioekonomikas skola” dalībniekiem no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. Tika apspriesti jautājumi par kompetenču izglītības ieviešanas praksi, piemēram, mācību satura plānošana, laika ierobežojumi un skolēnu snieguma vērtēšana.

fotomanlv forest p congress 2019 62

Projekta “Skola 2030” pārstāvji Mihails Basmanovs un Daiga Brakmane izceļ meža vides izglītības iespējas Latvijas skolās

Dodoties laukā, kongresa dalībnieki rīkoja vides aktivitātes, kas ļāva iejusties skolēna lomā un baudīt mācību procesu mežā, kas ietvēra aktīvu darbošanos, uzmanīgu klausīšanos un komandas darbu. Nedalītu uzmanību izpelnījās LVM kampaņas “Nemēslo mežā!” varonis Cūkmens, kurš meža pedagogiem demonstrēja, kā Latvijā norit darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem.

fotomanlv forest p congress 2019 148

Tiltu veidošana starp mežu un skolām bija šī gada kongresa vadmotīvs

Apkopojot kongresā iegūtu pieredzi, LVM skolu programmu vadītāja Līga Abizāre uzsver būtiskākās atziņas, kas skar meža vides izglītības attīstību Latvijā:

  1. Jauniešu attālināšanās no dabas ir globāla problēma, jo cilvēki arvien vairāk laika pavada iekštelpās un sociālajos tīklos. Arī vispārizglītojošajās skolās mācību process par mežu pārsvarā notiek telpās, atrauti no reālās meža vides, tāpēc ir nepieciešams veicināt mācību norisi dabā, kompetenču veidošanu ar visām maņām.
  2. LVM jau vairāk nekā 13 gadus īsteno daudzveidīgas meža vides izglītības programmas skolām, ik gadu iesaistot ap 20 000 dalībnieku. Projektā “Skola 2030” ietvertā izglītības reforma sniedz unikālu iespēju LVM un skolu partnerības rezultātā uzkrāto meža vides izglītības pieredzi pilnveidot un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu ikdienā.
  1. Latvijai ir liels potenciāls kļūt par zināšanās balstītu bioekonomikas lielvalsti, iekļaujot meža pedagoģiju vispārējās izglītības mācību procesā atbilstoši projekta “Skola 2030” nostādnēm un attīstot skolēnu caurviju kompetences, īpaši uzņēmējspēju saistībā ar ilgtspējīgu mežsaimniecību un kokrūpniecību.

Kongresa noslēgumā tā dalībnieki pauda gandarījumu par piedzīvoto.  Peters Fišers (Peter Fischer) no Vācijas Meža aizsardzības asociācijas atzina: “Šis ir labākais kongress, kuru esmu apmeklējis savā 45 gadus ilgajā darba stāžā. Jauni cilvēki organizatoru komandā sniedz pārliecību, ka šī paaudze cels meža pedagoģiju jaunā līmenī.”

Eiropas Meža pedagoģijas kongress ir ikgadējs forums, kura laikā dalībnieki apmainās ar idejām un pieredzi vides izglītības jomā. Kongresa pēctecību nodrošina Meža komunikatoru tīkla Meža pedagoģijas apakšgrupa (Forest Communicators Network – Subgroup Forest Pedagogics), kas ir daļa no UNECE Meža un Meža industrijas Koksnes komitejas (UNECE Timber Committee on Forests and the Forest Industry) un FAO Eiropas Mežsaimniecības komisijas (FAO European Forestry Commission).

Kongresa norisi Latvijā atbalstīja Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts “MeKa”, Latvijas Mežzinātnes institūts “Silava”, AS “Latvijas Finieris”, biedrības “Zaļās mājas” un “Bērnu vides skola”, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un projekts “Skola 2030”. Kongresa norisi finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

lvaf logo

Nākamais 15. Eiropas Meža pedagoģijas kongress notiks 2020. gada maijā Luksemburgā. Plašāka informācija atrodama starptautiskajā kongresa mājas lapā www.forestpedagogics.eu Informācija par LVM piedāvātajām meža izglītības aktivitātēm: www.lvm.lv/skolam

 Lasīt vairāk: