28 • 02 • 2019

Pērn LVM mežos iestādīti 24,5 miljoni jaunu koku

ae d 203564

2018. gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atjaunojusi valsts mežus 8800 hektāru platībā, iestādot 24,5 miljonus jaunu koku jeb vairāk nekā 12 kokus uz katru Latvijas iedzīvotāju. Kopumā pērn valsts meži atjaunoti 15 200 hektāru platībā. Lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus augstvērtīga un veselīga meža augšanai, tiek veikti dažādi meža kopšanas darbi.

LVM apsaimniekotajā teritorijā ir izkoptas jaunaudzes 29 081 hektāru platībā, bet agrotehniskā kopšana jeb lakstaugu un puskrūmu novākšana ap mērķa sugas kokiem veikta 25 165 hektāru platībā, savukārt, latvāņu ierobežošana īstenota 302 hektāros meža. Ar katru gadu pieaug arī pārnadžu nodarīto bojājumu apjomi jaunaudzēm, tāpēc LVM veic jauno kociņu aizsardzības pasākumus. Pērn jauno kociņu pumpuru aizsardzība atjaunotajās platībās veikta 14 208 hektāros, bet priežu stumbru aizsardzība – teju 2 000 hektāros.

“Salīdzinot ar 2017. gadu, pērnais gads paliks atmiņā ar savu ilgstošo sausuma periodu, kas zināmā mērā sekmēja mežkopībai izvirzīto uzdevumu izpildi. Šobrīd vēl strādājam pie pārnadžu postījumu ierobežošanas jaunaudzēs un veicam plānotās meža kopšanas cirtes, bet, iestājoties pavasarim, uzsāksim šogad plānotos meža atjaunošanas un kopšanas darbus,” par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu valsts mežos stāsta LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

Kopš LVM dibināšanas apritējuši 20 gadi, šajā laikā īstenota ilgtspējīga mežu apsaimniekošana 1,63 miljonu hektāros valsts mežu zemes, no kuras 1,41 miljons hektāru ir mežs. Kā dabas aizsardzības teritorijas tiek apsaimniekoti 0,32 miljoni hektāru jeb 20% no zemes kopplatības. LVM saimniecisko darbību veic, ik gadu kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē.

Lasīt vairāk: