Meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas pozitīvie vides aspekti

Meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas pozitīvie vides aspekti

Zinātniski informatīvajā materiālā apkopoti un pamatoti meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves aspekti, kuriem varētu būt pozitīva ietekme uz vidi, meža ekosistēmu funkcijām un meža nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem.

Pētījuma dokumenti
09 • 06 • 2020Meža autoceļu būvniecības un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas pozitīvie vides aspekti Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso