08 • 11 • 2023

Laikapstākļi ietekmē jaunu meža autoceļu nodošanu ekspluatācijā

grivas cels final

Šī gada mainīgie laikapstākļi kļuva par izaicinājumu arī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Meža infrastruktūras darbiniekiem. Pēc sausās un siltās vasaras sekoja lietavas ar lokālu krusu, nopostot veselīgas mežaudzes Latvijas austrumdaļā un nodarot ievērojamus postījumus arī Latvijas valsts mežu dabas parkam Tērvetē. Augusta nogales vētra nesaudzēja arī dažādus būvobjektus mežā. Viens no šādiem objektiem – Zemgales reģiona Līvbērzes iecirknī esošais Grīvas ceļš.

“Pēc ceļa izpilduzmērījuma sagatavošanas bija plānots kopā ar būvuzraugu un būvnieku veikt kontrolmērījumus. Tomēr stiprais lietus un vējš sabojāja gandrīz pabeigtu objektu tā, ka tā nodošana ekspluatācijā kļuva neiespējama. Būvniekam nācās atgriezties objektā un veikt darbus no jauna. Lietus bija tik spēcīgs, ka ceļa segā un nogāzēs tika izskalotas gravas. Ceļa sāngrāvjos bija saskalota smilts un grāvju tekņu nostiprinājumi ar akmens šķembām bija paslēpušies zem saskalotās grunts kārtas. Atsevišķas caurtekas bija pilnībā aizsērējušas ar sanesto smilti,” skaidro LVM Zemgales reģiona vecākais meža infrastruktūras speciālists Mārcis Cielava.

Pateicoties būvnieka ilggadējajai darba pieredzei meža ceļu būvniecībā, dabas stihijā radītie ceļa bojājumi tika operatīvi novērsti un jau oktobra sākumā būvdarbi objektā ir pabeigti un ceļš ir nodots ekspluatācijā.

“Pozitīvi vērtējama LVM Meža infrastruktūras gūtā pieredze ceļu projektēšanā, paredzot grāvju tekņu nostiprinājumus ar šķembām. Lai gan šķembas vairums vietās tika apsegtas ar pieskaloto smilti, tomēr nostiprinājumi kvalitatīvi pildīja savu funkciju, būtiski uzlabojot gultņu noturību pie izskalojumu veidošanās,” skaidro LVM eksperts.

Darbu pārtraukumi arī citos objektos radīja būvniekiem neplānotus apgrūtinājumus. Tā piemēram, kādā objektā apvidus auto bez atļaujas vairākkārtīgi izbraukāja sagatavoto zemes klātni un ceļa segu, tāpat arī spēcīgās lietavas pārskaloja ceļa konstrukciju, atstājot šauru taciņu ceļa vidū.

Lasīt vairāk: