09 • 01 • 2023

LVM izstrādā klientiem ērtāku pieteikuma formu koksnes transportēšanas saskaņošanai

appo0892

Lai nozares uzņēmumi, kas veic mežizstrādi un koksnes transportēšanu no privātajiem mežu īpašumiem, atbilstoši Meža likuma 5. pantā noteiktajam, ērti un ātri varētu saskaņot valsts mežā plānotās darbības – kokmateriālu pievešanu, nokraušanu krautuvēs un transportēšanu pa meža autoceļiem –, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mājas lapā jau no 2018. gada pieejama elektroniska pieteikuma forma. Sekmīgākas sadarbības īstenošanai, LVM nupat pabeigusi darbu pie pieteikuma formas uzlabošanas, padarot to vēl ērtāku klientiem. 

 Pieteikums koksnes kustības saskaņošanai 

Veiktie uzlabojumi ietver ērtākus risinājumus datu ievadīšanai, iespēju pievienot papildus datu slāņus, piemēram Dabas aizsardzības pārvades datus par aizsargājamām teritorijām, un mainīt kartes fonu uz ortofoto karti vai topogrāfisko karti, kā arī vizuālos uzlabojumus.

LVM ik gadu izskatīšanā saņem līdz 2000 pieteikumu par kopējo apjomu transportēšanai aptuveni 1 miljona m3 apmērā, kuru apstrādē tiek vispusīgi izvērtēti iespējamie riski gan attiecībā uz vides aizsardzības aprobežojumiem, infrastruktūras tehnisko stāvokli,  gan ietekmi uz LVM plānoto saimniecisko darbību. Izvērtēšana tiek veikta iespējami ātri: klientiem jārēķinās ar vismaz piecām darba dienām.

attels8

Ar izstrādi saistīto darbību LVM meža zemē (pievešana, nokraušana, transportēšana) un/vai meža ceļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas vai pēc  vienošanās noslēgšanas.

Lasīt vairāk:

 Pamācība koksnes kustības saskaņošanai