14 • 07 • 2022

LVM plānotājs atklāj jaunu apdzīvotu melnā stārķa ligzdu

tris jauni melnie starki

Plānojot mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) plānotājs Emīls Elksnītis LVM Ziemeļlatgales reģiona Balvu iecirknī pamanīja lielu ligzdu apsē. Apsekojot ligzdu, tajā tika konstatēti trīs jauni melnie stārķi.

Dzīvotnes aizsardzībai ir izveidota teritorija ar mežsaimnieciskās darbības aizliegumu un buferzona ar ierobežotu saimniecisko darbību ligzdošanas periodā. Melno stārķu skaits Latvijā ir ievērojami samazinājies, tāpēc katras dzīvotnes aizsardzība ir nozīmīgs ieguldījums šīs retās sugas saglabāšanā. LVM darbinieki katru gadu atrod ap 20 jaunas melno stārķu ligzdas, kuras tiek aizsargātas un iekļautas monitoringa programmā

Aptuveni 80 % no Latvijā zināmajām melno stārķu ligzdošanas vietām atrodas AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos. Lai plānotu atbilstošus aizsardzības pasākumus un novērtētu populācijas dinamiku, kas pēdējās desmitgadēs ir negatīva, tiek veikts ligzdu apdzīvotības un ligzdošanas sekmju monitorings. Pērn veiktajā monitoringā stārķu ligzdošana  konstatēta 56 ligzdās jeb 49 % no visām stārķu apmeklētajām ligzdām.

Lasīt vairāk: