17 • 01 • 2022

Ūdens ņemšanas vietas mežā – uguns apsardzībai

unv ziema

Lai nodrošinātu uguns apsardzību, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) katru gadu atjauno esošās un izbūvē jaunas ūdens ņemšanas vietas. Atjaunojot ūdens ņemšanas vietas, tiek veikta gultnes tīrīšana no dūņām, sanesumiem, uzlabota piebraucamā ceļa pieejamība un uzstādīta vai atjaunota barjera satiksmes drošības nolūkos.

2021. gadā Skaistkalnes meža iecirknī atjaunotas piecas ūdens ņemšanas vietas. Meža infrastruktūras speciālists, nesen apsekojot atjaunoto ūdens ņemšanas vietu pie Vecās mežniecības ceļa, kas atrodas 4 km attālumā no Bārbeles, konstatēja, ka ledus ir notīrīts no sniega un ūdens ņemšanas vieta tikusi izmantota slidošanai.

LVM atgādina, ka, baudot ziemas priekus, jābūt atbildīgiem un piesardzīgiem, jo ledus kārta ūdenstilpēs neveidojas vienmērīgi.

unv buvnieciba

Ūdens ņemšanas vietas ierīko ar aprēķinu, lai tās apkalpotu LVM apsaimniekoto teritoriju 3 km rādiusā ap šo vietu un šādi būtu nosegtas 80% no LVM apsaimniekotās teritorijas. Nepieciešamības gadījumā meža faunas vajadzībām un nelielu vietējo ugunsgrēku lokalizēšanai tiek projektēti ūdens baseini līdz 300 kvadrātmetru platībā un 2-3 metru dziļumā. Tie tiek izvietoti hidroloģiski piemērotās ieplakās pēc tipveida vai individuāliem projekta risinājumiem. Transportlīdzekļa kustības drošības nodrošināšanai pie ūdens baseiniem uzstāda koka atvairbarjeras.

Šobrīd LVM apsaimniekotajā teritorijā ir 2747 ūdens ņemšanas vietas. Tās ir gan mākslīgi veidotas, gan iekārtotas pie dabiskajām ūdenstecēm un ūdenstilpēm.

Lasīt vairāk: