23 • 11 • 2021

Rekultivētajā derīgo izrakteņu vietā augs jauns mežs

mengele rekultivets

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šī gada augustā veica noslēdzošos rekultivācijas darbus derīgo izrakteņu ieguves vietā “Meņģele”, atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Sadarbojoties pieredzējušiem LVM mežsaimniecības un “LVM Zemes dzīles” darbiniekiem, ieguves vietas teritorija ir gatava jauno koku stādiņu iestādīšanai. Jau nākamajā pavasarī šeit 3,8 hektāru platībā tiks iestādītas jaunās priedītes un bērzi.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Meņģele” atrodas Ogres novada Meņģeles pagastā, un tajā iegūti būvniecībai vērtīgi minerālie materiāli – smilts un smilts-grants, kā arī aleirīts. Atradne „Meņģele” atrodas Viduslatvijas zemienes Madlienas nolaidenuma Ķeipenes valnī. Atradne ir izvietota Lobes pieledāja baseinā, tās sākotnējais dabiskais reljefs bija lēzeni viļņots, ar pacēlumu centrālajā daļā un kritumiem ziemeļu un dienvidu virzienos.

Līdzīgi kā mežsaimniecībai, arī derīgo izrakteņu ieguves vietas dzīves ciklam ir savas sākums un beigas. Tas sākas ar derīgo izrakteņu meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve. Cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju, kuras laikā teritorija tiek sagatavota nākamajam zemes apsaimniekošanas veidam, šoreiz teritorija tika sagatavota tālākai izmantošanai mežsaimniecībā.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaicīgi neradītu risku videi.

Lasīt vairāk: