21 • 07 • 2021

Liela rosība mazo ērgļu ligzdās – ik dienu var vērot vecāku rūpes par jaunajiem ērglēniem

liela rosiba3

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerās vērojamie jaunie mazie ērgļi Aizkujas un Lielās salas ligzdās ir jau pusotru mēnesi veci, tāpēc ligzdās šobrīd vērojama liela rosība. Tiešraidē ikviens var redzēt, kā mazie ērglēni apgūst jaunas prasmes un kā vecāki par tiem ikdienā rūpējas.

Jaunie mazie ērgļi strauji aug, un tumši brūnais apspalvojums ar katru dienu kļūst blīvāks. Apspalvojumā ir pamanāmi jaunajiem mazajiem ērgļiem raksturīgie gaišie segspalvu gali, kā arī sugai specifisks rūsgans pakauša laukums.

Pieaugušie ērgļi, gādājot par mazuļiem, nes uz ligzdu barību – galvenokārt strupastes un vardes, kā arī kurmjus un dziedātājputnu mazuļus. Lai nodrošinātu ligzdās tīrību, mātītes tās izklāj ar svaigiem lapu un skuju koku zariem.

“Jaunie ērgļi jau kļūst patstāvīgi un paši spēj norīt barību. Grūtāk sokas ar kurmju ēšanu, tiem ir bieza un sīksta āda, tāpēc to ēšanā vēl palīdz pieaugusī mātīte. Jūlija beigās vai augusta sākumā jaunie ērgļi pirmo reizi izkāps no ligzdām, vēl vairākas dienas kāpelējot pa ligzdas tuvumā esošajiem zariem. Šādus jaunos ērgļus mēdz dēvēt par “zaru ērgļiem”,” stāsta LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Notikumus abās ligzdās tiešraidē var vērot šeit.

Aizkujas ligzdā mazais ērglēns izšķīlās 5. jūnijā, savukārt Lielās salas ligzdā priecīgais notikums tika sagaidīts 7. jūnijā. Mazo ērgļu un citu īpaši aizsargājamo putnu dzīvotņu aizsardzībai LVM apsaimniekotajos mežos tiek veidotas aizsargājamas teritorijas ar atbilstošu apsaimniekošanas režīmu. LVM īsteno mazo ērgļu monitoringu, kā arī veic šīs sugas izpēti un publicēto informāciju izmanto sugas aizsardzības pamatošanā. Latvijā ligzdo aptuveni 4000 mazo ērgļu pāru jeb 20% no sugas pasaules populācijas.

Lasīt vairāk: