20 • 07 • 2020

Rekultivētajā derīgo izrakteņu ieguves vietā iestādīs teju 10 000 priežu stādus

gailenes rekultivacija

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šī gada pavasarī Apes novadā veica derīgo izrakteņu ieguves vietas “Gailenes” daļēju rekultivāciju, kur trīs hektāru platībā ir sagatavota augsne jaunajam mežam – plānots iestādīt teju 10 tūkstošus augstvērtīgu priežu stādu.

Rekultivācijas darbu gaitā veikti derīgo izrakteņu ieguves vietas aprīkojuma demontāžas darbi, grunts (augsnes segkārtas) pārvietošanas darbi, pārklājot nogāzes un horizontālās virsmas ar augu zemi.

“Ieguves vietas rekultivācija paralēli derīgo izrakteņu ieguves darbiem ļauj efektīvi apsaimniekot LVM valdījumā esošās teritorijas, nodrošinot tajās nepārtrauktu saimnieciskās darbības realizāciju,” skaidro “LVM Zemes dzīles” plānošanas vadītājs Ģirts Zvaigzne.

gailenes rekultivacijaaa

Saskaņojums drošībai un atbildībai

LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās bez saskaņojuma atrasties ir aizliegts. Arī motobraucēju nesaskaņotas rīcības rezultātā derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek bojātas gan ieguves, gan rekultivētās platības, kuras sagatavotas apmežošanai vai jau tajās aug mežs, tādā veidā bojājot zemsedzi un palielinot ugunsgrēka izcelšanās iespējamību.

Publiski pasākumi, kas ir fiziskās vai juridiskās personas plānoti un organizēti, ir jāsaskaņo, lai uzņēmums, līdzsvarojot dažādas saimnieciskās, ekoloģiskās un sociālās intereses, kā arī drošības aspektus, nodrošinātu vispusīgu apstākļu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par pasākuma organizēšanas iespējām.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 karjeri, kuri atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaikus nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

  zemesdziles.lvm.lv