20 • 05 • 2020

LVM izsludina konkursu augsnes gatavošanai, veidojot pacilas, un meliorācijas sistēmu uzturēšanai

pacilas

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ik gadu veic meža stādīšanas darbus, atjaunojot ar kvalitatīviem stādmateriāliem gandrīz 10 000 ha meža zemes. Izprotot augsnes gatavošanas darbu nozīmīgumu slapjās minerālaugsnēs un kūdras augsnēs, kā arī meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas nepieciešamību, LVM izsludina konkursu “Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar ekskavatoru un rotējošo pacilotāju, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2020. – 2024. gadā”.

Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, veidojot pacilas ar rotējošo pacilotāju, kā arī ekskavatoru, kas aprīkots ar standarta vai speciālu pacilu veidošanas kausu.

LVM atklātā konkursā piedāvā slēgt viena gada vai arī ilgāka termiņa līgumus. Kopējais darbu apjoms konkursā: augsnes gatavošana ekskavators ar kausu 3023 ha un augsnes gatavošana ar rotējošu pacilotāju 2790 ha. Piedāvājumu var iesniegt EIS līdz 01.06.2020. plkst. 12.00.

“Apstākļi mežā, kādos nonāk kokaudzētavās audzētie kociņi, ir dažādi. Plānošana un piemērota augsnes sagatavošanas veida izvēle ir priekšnosacījums sekmīgai meža atjaunošanai. Pareizi izvēloties un realizējot augsnes sagatavošanu, jaunais mežs augs ātrāk un labāk, bez papildu investīcijām stādījumu papildināšanas un kopšanas darbos. Vietās, kur ir liels mitrums, piemērotākais augsnes sagatavošanas veids ir pacilu veidošana ar ekskavatoru un rotējošu pacilotāju,” skaidro LVM mežkopības ražošanas vadītājs Lauris Ropājs.

 Vairāk par pakalpojuma iepirkuma konkursu 

Augsnes gatavošana ir viens no priekšdarbiem, kas tiek veikts pirms jauna meža atjaunošanas. Kvalitatīva augsnes sagatavošana veicina labāku stādmateriāla ieaugšanos. Pēc augsnes sagatavošanas un stādīšanas darbu izpildes veidojas izteiktas koku rindas ar līdzīgiem attālumiem starp stādiem, kas nākotnē atvieglo agrotehnisko kopšanu, koku aizsardzību pret dzīvnieku bojājumiem un jaunaudžu kopšanu.