05 • 11 • 2019

LVM sāk īstenot ESF projektu par digitālo mācību līdzekļu izstrādi

lgos copy

Nākamo divu gadu laikā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) realizēs Eiropas Savienības fondu (ESF) līdzfinansētu projektu, kura mērķis ir attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, izstrādājot digitālo mācību un metodisko līdzekli par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Līdzeklis paredzēts starpdisciplināra temata „Pētījums mežā” sekmīgai īstenošanai 8. - 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei.

LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre uzskata: "Tas ir būtisks solis meža nozares un skolu partnerības attīstībā. Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas ir izstrādājusi nacionālo Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam, kurā īpaša nozīme tiek pievērsta atjaunojamo resursu plašākai izmantošanai un atbilstošai izglītībai. Šie nacionālā līmenī definētie mērķi atspoguļojas arī jaunajā pamatizglītības standartā saistībā ar dabaszinātņu jomas kompetencēm, kā arī caurviju kompetences - skolēnu uzņēmējspējas pilnveidi. Tomēr šobrīd skolās trūkst metodisko  un mācību materiālu, kas nodrošinātu to, ka skolēni iegūtu pilnvērtīgas kompetences saistībā ar ilgtspējīgu mežsaimniecību. Projekts piedāvās risinājumus šai problēmai."

Projektā ir iesaistīti 3 sadarbības partneri - Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kas veiks izstrādātā digitālā līdzekļa aprobāciju. Projekta kopējais finansējums – 59 040,00 EUR, no kura ESF finansējums – 41 328,00 EUR. Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2019.- 04.11.2021. 

berni lidmasinas 2

Jau kopš 2005. gada AS “Latvijas valsts meži” ir noslēdzis sadarbības memorandu ar Valsts izglītības satura centru, kura ietvaros piedāvā daudzveidīgas vides izglītības programmas skolām (vairāk informācijas vietnē www.lvm.lv/skolam). Ik gadu šajās programmās piedalās ap 20 000 skolēnu un skolotāju. Uzņēmums sadarbojas ar LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centru un citiem izglītības un meža nozares partneriem šajā procesā un iesaistās projekta “Skola 2030” pasākumos. Kā Globālā Vides izglītības fonda (FEE) programmas “Learning about Forest” nacionālais pārstāvis AS “Latvijas valsts meži” regulāri piedalās arī starptautiskā pieredzes apmaiņā.