22 • 05 • 2019

Par labām ligzdvietām dabā notiek skarbas cīņas

ergli

Mazie ērgļi ligzdošanas vietas izvēlas pieaugušos jauktu koku un lapu koku mežos, kuru tuvumā atrodas piemērotas barošanās teritorijas. Liela nozīme ir arī piemērotam ligzdas kokam – ligzdai ir jābūt stabilai un viegli pielidojamai. No ligzdas ir jābūt pārredzamai apkārtnei, lai savlaicīgi pamanītu tuvojošos ienaidniekus. Tā pat netālu jāatrodas piemērotam sēdkokam, kur pāroties un atpūsties pāra otrajam putnam. Labu ligzdošanas koku pieejamība mežā nav neierobežota, tāpēc par šādām ligzdām notiek cīņas starp vienas sugas indivīdiem, un uzvar spēcīgākie. Šāds gadījums tika novērots mazo ērgļu Betiņsalas rajonā, kur ērgļu pāris jau perēja olu.

“20. un 21. maijā mazo ērgļu Betiņsalas ligzdā norisinājās dramatiski notikumi. Pēcpusdienā ligzdas tuvumā uzradās svešs mazais ērglis. Perējošā mātīte Betiņa bija ļoti uztraukta, līdz devās uzbrukumā nelūgtajam viesim. Bija dzirdami krītošu ērgļu būkšķi, tad čirkstošas balsis un izmisuma saucieni, tā bija divu putnu nežēlīga cīņa uz zemes. Ir ļoti iespējams, ka Betiņa cīņas rezultātā ir gājusi bojā.

Apbrīnojams bija tēviņš, kurš pēc mātīšu cīņas atlikušo dienas daļu un visu nakti perēja olu. Taču rīta agrumā atkal atlaidās svešais ērglis, un pēc īsas cīņas augumā mazākais Betiņpaps piekāpās. Pārsteidzoša bija abu ērgļu pārošanās pēc vēl nesen notikušās divkaujas, kas liecina, ka jaunais ērglis ir mātīte. Instinktīvi mazā ērgļa tēviņš saprot, ka šī ir jaunā partnere, tāpēc joprojām turpina pārošanos un nes uz ligzdu jaunajai mātītei strupastes un vardes.

Savukārt, jaunā mātīte neatlaidīgi cenšas saplēst iepriekšējās mātītes izdēto olu. Šī mātīte no ziemošanas vietas ir atlidojusi pārāk vēlu, tāpēc sekmīga ligzdošana šogad nav iespējama. Cerēsim, ka šis ir labs sākums ligzdošanai nākošajā gadā un ka putni spēs nosargāt savu teritoriju no citiem konkurējošiem ērgļiem” skaidro LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

Aktīvā mazo ērgļu vērošanas sezona Betiņsalas ligzdā šogad sākās aprīļa sākumā, kad ligzdā pie ērgļu tēviņa ielaidās mātīte Betiņa, un jau pavisam drīz ­– 1. maijā, tika sagaidīta pirmā ola. Pērn šajā ligzdā tika novēroti vairāki mazie ērgļi - viens tēviņš un vismaz četras dažādas mātītes, taču ligzdošana netika uzsākta. Savukārt 2017. gadā šis mazo ērgļu pāris Betiņa un Betiņš sekmīgi izaudzināja mazuli Frīdi.

  LVM tiešsaistes kameras  

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides izglītības un izpētes projekta “Putni un zvēri purvā” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja vērot dabu ar četru tiešsaistes kameru starpniecību un piedzīvot daudzus interesantus un ikdienas steigā nepamanāmus notikumus.

Rosība vērojama arī klinšu ērgļu ligzdā. Aprīļa beigās ērgļu tēviņš Virsis beidzot sagaidīja savu draudzeni. Ievērojami lielākā un daļēji pieaugusī mātīte mēģina Virsi savaldzināt ar saviem knābja sveicieniem un pateikties par atnestajiem zariem. Mātīte zarus cītīgi izkārto ligzdas malās un visu dienu uzturas ligzdā. Cerēsim, ka šis ir sākums abu majestātisko putnu kopdzīvei un sekmīgai ligzdošanai nākošajā gadā! Klinšu ērgļi ir vieni no retākajiem putniem Latvijā, pie mums ligzdo līdz 10 pāriem šo cēlo putnu.

Aicinām dalīties ar gūtajiem iespaidiem un labprāt atbildēsim uz jautājumiem. Esi tuvāk dabai, veiksmi vērošanā!

Lasīt vairāk: