04 • 06 • 2019

LVM izstrādā jaunu koksnes piegāžu optimizācijas rīku

ae d 190178

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izstrādā jaunu koksnes produktu piegāžu optimizācijas rīku, kas sniegs mūsdienīgus un precīzus loģistikas risinājumus. Līdzšinējā sistēma, kuru izmanto kopš 2015. gada, piedāvā vairākas iespējas, tomēr mūsdienu tehnoloģiju risinājumi spēj uzlabot darba kvalitāti un produktivitāti, taupot laiku un līdzekļus.

“LVM koksnes piegāžu loģistikas pirmsākumos nepieciešamā informācija starp procesa dalībniekiem tika nodota mutiski vai ar e-pasta starpniecību. Pašreiz ik dienu tiek sagatavoti 500 līdz 600 transportēšanas darba uzdevumi, kurus plāno 13 loģistikas speciālisti, apkopojot informāciju no 70 līdz 80 LVM darbiniekiem un ap 200 pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem. Iegūtos datus apkopo informāciju sistēmās, kas nekavējoties pieejami visiem procesā iesaistītajiem. Optimizācija dos iespēju atrast izdevīgākās loģistikas kombinācijas – kā saplānot darba uzdevumus ar zemākām transportēšanas izmaksām,” skaidro LVM Loģistikas kvalitātes vadītājs Raimonds Šulcs.

ae d 190262

Esošā optimizācijas rīka tehnoloģiskā uzbūve neļauj to racionāli uzlabot vai pilnveidot, tāpēc tika pieņemts lēmums par jauna koksnes piegāžu optimizācijas rīka izstrādāšanu.

Patreiz tirgū nav loģistikas risinājumu, kas spētu centralizēti optimizēt vairāku uzņēmumu piegāžu plānus, izmantojot transporta pakalpojumu iepirkšanas un piedāvājumu variantus un citas prasības. Tāpēc LVM nolēma izmantot inovāciju partnerības iepirkumu, kas ļauj apkopot atbilstošākos optimizācijas risinājumus un ietver nozares specifiskās prasības un nosacījumus.

Plānots, ka optimizācijas rīks, ko LVM varēs izmantot ikdienas piegāžu plānošanai, darbībā būs pieejams 2020. gadā.