25 • 01 • 2019

Pērn veiktie meža apsaimniekošanas darbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

mezs 14

Augstražīgs un veselīgs mežs neizaug pašu spēkiem, par to mērķtiecīgi jārūpējas. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki veic regulāras apsekošanas un organizē virkni meža kopšanas darbu, lai nodrošinātu mežā augošajiem kokiem iespējami labākus augšanas apstākļus, ievērojot vides prasības un nodrošinot rekreācijas iespējas. 2018. gadā LVM Ziemeļlatgales reģionā ir veikta virkne dažādu meža apsaimniekošanas darbu: meža atjaunošanas un kopšanas, infrastruktūras, rekreācijas un citi darbi.

“Savlaicīgi kopts mežs ir veselīgāks, tas mazāk cieš no dažādām dabas katastrofām, tajā aug vairāk vērtīgas koksnes, kas turklāt ražo vairāk skābekļa un mēs varam baudīt svaigo gaisu un tīkamo meža ainavu. 2018. gads ir bijis dažādu sasniegumu un pienākumu piepildīts, līdzsvarojot izvirzītās ekonomiskās, saimnieciskās, vides un rekreācijas iespējas,” uz pērnā gada darbiem atskatās LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.

4 copy

Meža atjaunošana un kopšana

Lai nākotnes mežs augtu ražīgs un kvalitatīvs, meža stādīšanā izmanto Latvijas meža zinātnieku selekcionētos un AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavās izaudzētos stādus, kas ļauj iegūt vērtīgāku koksnes ražu. LVM Ziemeļlatgales reģionā pērn visvairāk tika stādītas priedes, egles, bērzi un nedaudz melnalkšņi – 2,5 miljoni koku stādu 973 ha platībā.

Meža stādīšana ir tikai sākums ilgstošam meža kopšanas un audzēšanas darbam. Jaunie stādījumi pirmos četrus gadus tiek īpaši aprūpēti, nopļaujot zāli un krūmus, kas traucē to augšanai. Mežkopji to dēvē par agrotehnisko kopšanu. Pērn reģionā 1037 ha lielā platībā bija nepieciešams veikt pasākumus jauno koku aizsardzībai, kur tika novērots liels meža dzīvnieku blīvums.

Jaunākajiem kokiem tiek aizsargātas galotnes, lielākiem – galotnes un sānu zari, savukārt, vēl garāko koku stumbri tiek aizsargāti ar speciālām elastīgām spirālēm. Visi izmantotie meža aizsardzības līdzekļi ir videi draudzīgi, gatavoti no dabiskiem produktiem un meža vidē ātri sadalās.

Nākamais meža audzēšanas solis ir jaunaudžu kopšana – savstarpēji konkurējošo koku skaita samazināšana, atbrīvojot vietu vērtīgākajiem un veselīgākajiem nākotnes kokiem. LVM Ziemeļlatgales reģionā jaunaudzes izkoptas 3100 ha platībā.

Šādi pasākumi ir priekšnosacījums labas koksnes ražas iegūšanai. Pērn Ziemļlatgales reģionā iegūti 452 400 m3 kokmateriālu galvenajā cirtē un 75 200 m3 krājas kopšanas un sanitārajās cirtēs.

partiriti gravji copy

Meža infrastruktūras darbi

Meža meliorācijas sistēma nodrošina liekā ūdens novadīšanu un veicina augsnes aerāciju. Lai to nodrošinātu, pieredzējušie LVM mežkopji uzrauga mitruma līmeni mežaudzēs. Pērn meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas ietvaros Ziemeļlatgales reģionā tika pārtīrīti grāvji, izceļot no tiem 129 000 m3 piesērējuma.

LVM veido jaunus, pārbūvē un regulāri uztur esošos meža ceļus, kuri nepieciešami meža apsaimniekošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, meža apsardzības un aizsardzības darbu veikšanai, kā arī nodrošina ērtu un drošu iedzīvotāju pārvietošanos, ļaujot atklāt arvien jaunas pastaigu takas un palīdz nokļūt līdz savām iecienītākajām ogošanas un sēņošanas vietām.

LVM Ziemeļlatgales reģionā pērn tika uzbūvēti vai pārbūvēti un nodoti ekspluatācijā 24 km meža autoceļu. Tika veikti arī Maltečkas upes caurtekas atjaunošanas darbi, izveidojot jaunas atbalstsienas. 

stompaku

Bezmaksas atpūta un svaigs gaiss

LVM ik gadu uztur un veido jaunas bezmaksas atpūtas vietas visā Latvijā. LVM Ziemeļļatgales reģionā ir apsekotas un atjaunotas 34 vietējo iedzīvotāju iecienītākās atpūtas un piemiņas vietas valsts mežā.

Pēc Viļakas novada Susāju pagasta iedzīvotāju un vadītāju iniciatīvas, kļuvusi pieejamāka Latvijas nacionālo partizāņu apmetnes un cīņu piemiņas vieta Stompaku purvā. Aptuveni kilometru garās takas četros posmos tika organizēta koka laipu būvniecība 319 m garumā, lai varētu vieglāk pārvarēt mitrākās un purvainākās vietas. Visā takas garumā tika izvietoti soli un atkritumu tvertnes.

Savukārt, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Rušenicā tika veikta ainavu cirte un izbūvētas trepes līdz obeliskam, kas uzstādīts Jelgavas 3. kājnieku pulka piemiņai, kas 1920. gadā 16. janvārī šajā vietā izcīnīja sīvas kaujas pret lielinieku karaspēku.

Lasīt vairāk: