08 • 01 • 2018

LVM Bioekonomikas skola aicina vidusskolēnus pieteikties 2018. gada stipendijām

Bioekonomikas jaunuma zinas banneris

Kā daba un ekonomika var palīdzēt viena otrai? Vai cilvēku nākotne var tikt būvēta uz dabas resursu gudrāku izmantošanu? Ko nozīmē "bioekonomika"? Par šiem jautājumiem kopā ar Latvijas vidusskolēniem diskutē "LVM Bioekonomikas skola", kuras pirmajā kārtā līdz 31. janvārim 10. - 12. klašu skolēniem ir uzdevums radīt plakātu par šo tēmu. Labāko darbu autori februārī dosies Bioekonomikas ekspedīcijā, lai radītu vēstījumu visiem jauniešiem ANO Starptautiskajā Meža dienā.

AS "Latvijas valsts meži" stipendiju konkursu "LVM Bioekonomikas skola" organizē jau otro gadu sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību "Zaļās mājas" un AS "Latvijas Finieris". Konkursa mērķis ir vairot jauniešu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā. Pagājušajā gadā konkursā uzvarēja Aizputes vidusskolas skolniece Ketija Pujāte ar video "Koks ir latvieša pamats. Mežs ir Latvijas nākotne."

 

Tāpat kā pagājušo gadu, arī šogad konkurss norit trīs kārtās. Konkursa 1. kārtā jauniešiem ir līdz 31. janvārim jārada plakāts par tēmu "Kas ir bioekonomika?". Pēc plakāta izveides, jauniešiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, dodoties vienas dienas ekspedīcijā 23. februārī uz LVM apsaimniekotajiem mežiem un meža nozares izstādi "Iepazīsties - koks!" kopā ar nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi noderēs video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam būs izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

Nolikums un papildu informācija par konkursu atrodama vietnē www.lvm.lv/bioekonomika