07 • 03 • 2017

Tapusi mācību filma par jaunaudžu kopšanu

kopsana

Mežs aug vesels un koksnes bagāts, ja par to rūpējas, tāpēc svarīgi mežu ne tikai pareizi atjaunot, pasargāt no dažādiem meža bojātājiem, bet arī veikt pareizu un savlaicīgu jaunaudžu kopšanu. Jaunā mācību filma “Pareiza un raita jaunaudžu kopšana” noderēs jaunaudžu kopējiem, palīdzot kāpināt nākotnes meža vērtību.

Mežaudze tās dzīves laikā jākopj vairākas reizes, atbrīvojot vietu nākotnes kokiem.

“Mācību filmā stāstām, kā pareizi un raiti  kopt jaunaudzes, lai mežs izaugtu kvalitatīvs un ražīgs. Sniegtie padomi par profesionālu darba izpildi noderēs ikvienam, kurš vēlas teicami veikt jaunaudžu kopšanu,” stāsta filmas veidotāji.

Jaunaudžu kopšanas darbu veicējiem ne tikai jāpazīst koku sugas un jāprot strādāt ar krūmgriezi, bet jārūpējas par savu un citu drošību, jāplāno savs darbs, ievērojot vides un jaunaudžu kopšanas kvalitātes prasības, kā arī jāprot novērtēt izpildītā darba kvalitāti. Darbu veicēja viens no uzdevumiem jaunaudzē ir arī audzes novērtēšana, mērķa sugas koku noteikšana. Lai pareizi izkoptu audzi, jāsaprot, kurš koks tajā ir mērķa koks – kuru koku pieļaujams atstāt, kuru nozāģēt. Filma arī iepazīstina ar kvalitatīvu un nekvalitatīvu koku pazīmēm, kas palīdz izvērtēt, kurus kokus saglabāt, kurus ne.

“Mācību filmas uzdevums ir palīdzēt jaunaudžu kopējiem pildīt savu darbu efektīvāk, nepieciešamības gadījumā pieņemt atbildīgus lēmumus un sniegt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Pareizi veikta jaunaudžu kopšana ir neatņemams priekšnoteikums labai  mežaudzes kvalitātei nākotnē. Esam novērojuši, ka šādas vienkāršas, skaidrojošas mācību filmas uzlabo veikto darbu kvalitāti, ļauj karam iepazīt konkrētā darba specifiku, sniedz ieskatu par nepieciešamajām zināšanām, lai darbu veiktu atbilstoši izvirzītajām darba un vides prasībām,” norāda LVM Mežkopības izpilddirektors Edmunds Linde.

Mācību filma “Pareiza un raita jaunaudžu kopšana” sastāv no sešiem īsiem stāstiem par konkrētu tēmu, veidojot vienotu stāstu. Katru filmā rādīto tēmu var noskatīties arī atsevišķi, kā atsevišķu mācību filmu:

LVM mājas lapā ir atrodama virkne arī citu mācību filmu interesentiem un nozares profesionāļiem par mežizstrādi, piesārņojuma mazināšanu meža darbos, efektīvu mežu izstrādi, kā arī filmu par kokmateriālu kvalitāti un tās ietekmi uz tālāko pārstrādi, parādot koksnes izstrādājumu ražošanas gaitu no cirsmas līdz pat gatavam produktam.  Mācību materiāli 

Lasīt vairāk: