05 • 08 • 2016

Skolotāji krāj idejas mācību stundām

 IMG 8466444

Kamēr skolēni bauda vasaras brīvlaiku, 50 aktīvākie LVM vides izglītības programmas “Izzini mežu” pedagogi ikgadu tiekas trīs dienu Mammadaba nometnē – 36 stundu tālākizglītības kursos dabā, lai iegūtu jaunas prasmes, zināšanas un idejas mācību stundām.

Koksne kā nozīmīgs resurss

Šogad Mammadaba skolotāju nometni, kas notika no 27. līdz 29. jūlijam, atklāja Zemkopības Ministrs Jānis Dūklavs un Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, uzsverot meža un izglītības nozares sadarbības nozīmību. Skolotājiem bija iespēja diskutēt ar LLU Meža fakultātes dekānu Dagni Dubrovski par augstākās izglītības prasībām, kā arī tikties ar Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoru Kristapu Klausu, kurš uzsvēra nozīmīgo koksnes kā resursa lomu valsts ekonomikā.

Pēc spraigajām diskusijām Zemkopības Ministrijā skolotāji devās uz LVM Kalsnavas arborētumu, kur piedalījās iedvesmas stacijās – apguva kāpšanu kokā ar profesionāla arborista palīdzību, kā arī aizrautīgi sekoja dendrologu gaitām, meklējot neparasto un īpatnējo koku un krūmu kolekcijās.  Dienas izzinošā daļa noslēdzās ar LVM Kalsnavas čiekurkaltes apmeklējumu un viesošanos sēklu saldētavā.

IMG 708444

Putnu čalošana un Somijas pieredze

Lai otrās dienas rītā kopā ar Latvijas Putnu fonda ekspertiem Kasparu Funtu un Kārli Milleru dotos vērot tuvākajā apkaimē sastopamos putnus, pedagogi cēlās agri, neslēpjot prieku par putnu dzīvelīgo čalošanu un sajūsmu par nupat ieraudzīto meža draugu.

Pēc aktīvi pavadītā rīta cēliena, skolotājus iepazīstināja ar dažu skolu labo praksi mācību darba organizēšanai dabā, aicinot uzklausīt arī vieslektori no Somijas. Lekciju programma tika sākta ar sveicienu no LVM pārstāvjiem un īsu prezentāciju par LVM līdzšinējo sadarbību ar skolām, kā arī ar šo sadarbību saistītajiem nākotnes plāniem. Par saviem sasniegumiem un metodēm pedagoģiskajā darbā stāstīja Rīgas Teikas vidusskolas skolotāji un direktore Ilona Bergmane. Skolotāja Elīna Apsīte no Siguldas pastāstīja to, kā Laurenču sākumskolā tiek veicināta darbošanās un mācīšanās ārpus telpām.

Somijas pieredzi izglītības reformas un jaunas mācību programmas pakāpeniskā ieviešanā aprakstīja Somijas Mežu asociācijas pārstāve Sirpa Karkainena (Sirpa Kärkkäinen), kuras ilggadējā pieredze mežsaimniecības nozarē un augstākās izglītības grāds psiholoģijā palīdzēja veidot Somijas Mežizglītības programmu. Lekcijas laikā tika apspriestas ne tikai “Meža pieredzes pedagoģijas” metodes teorētiskās puses, bet arī praktiskais pielietojums un tas, kā šo metodi plašāk ieviest arī Latvijas skolās. Lekcijas noslēgumā pedagogiem tika dota iespēja iejusties skolēnu lomā un doties uz mežu, kur tika pierakstīti visi par to interesējošie jautājumi. Pēcāk šie paši jautājumi tika nolasīti kolēģu priekšā un tika izvēlēts arī viens galvenais jautājums, kuru vēlētos apskatīt viss kolektīvs.

Pati Sirpa Karkainena augstu novērtēja Teikas Vidusskolas pedagoģisko metodi, jo tā esot ārkārtīgi līdzīga Somijā jaunieviestajai “Meža pieredzes pedagoģijas” metodei. Viņu iepriecināja arī tas, ka šādus kursus apmeklē tik daudz skolotāju, kas ir gatavi izglītot ne tikai sevi, bet arī pēc iespējas vairāk darba ieguldīt skolēnu mācību procesa pilnveidošanā un daudzveidošanā, lai tas būtu interesantāks skolēniem.

Latvijas valsts mežu apsaimniekošanas pieredze

Tomēr labākais veids, kā izprast visus mežā notiekošos procesus ir, dodoties uz pašu mežu. Spītējot pēkšņi savilkušamies negaisa mākoņiem un lietum, skolotāji sēdās autobusā un LVM vecākā mežu eksperta Kaspara Rižes pavadībā devās iepazīt mežā notiekošos procesus. Ekskursijas galvenais uzdevums bija tieši vērošana. Līdztekus iepazīstināšanai ar prasmīgu meža apsaimniekošanu, kas tiek īstenota valsts mežā, LVM eksperts aicināja dalībniekus vērot un ieklausīties mežā. Eksperta uzdotie jautājumi par meža apsaimniekošanas ciklu, lika meklēt atbildes, domājot par stādu audzēšanu un meža stādīšanu, tā kopšanu un atjaunošanas cirtes veikšanu.

Sarunu par meža dzīves ciklu turpinājās arī Lubānas novada LVM Podiņu kokaudzētavā, kur tās vadītājs Jānis Siksalietis iepazīstināja ar meža stādiņu audzēšanas gaitu un jauno vaskošanas iekārtu. Šeit skolotāji varēja aplūkot gan pašas sēklas, gan jau paaugušos stādus, gan lūkot lielās siltumnīcas, kur savus spēkus gādīgo darbinieku rokās krāj jaunie Latvijas mežu stādi. Neviltotu skolotāju interesi izpelnījās paši trauciņi, kuros tika audzēti dēsti, jo radās iespaids, ka no tiem izvilkt stādus ir sarežģīti. Kā pārbaudīja pašas skolotājas, tas nebūt tā nav – stādiņš bez piepūlēm var tikt izņemts no ietvara un it nemaz netiek traumēts pārstādīšanas procesā.

Bagātīgā purva vides atklāšana noritēja burvīgajā Tīrumnieku purvā. Vides gide Anna Macāne par purva dzīvi zināja stāstīt gan dažādus zinātniskus faktus, gan vecus nostāstus. Tomēr interesantākais visiem, un arī pašai gidei, šķita tas, ka purvā sev neraksturīgā laikā sākuši ziedēt vairāki augi. Tas esot skaidrojams ar siltajām ziemām, kurās augi izlaužas no sniega segas un sāk savu attīstību. Kad iestājas sals, augi noplok, lai sevi pilnā plaukumā atkal parādītu vēlāk, nekā tas ir ierasts, šādā veidā iepriecinot dabas draugus, kas nokavējis iecerētā zieda plaukšanas laiku.

IMG 72911111

Jauns vaļasprieks un jaunas idejas

Rūpējoties par to, lai pēdējā kopā pavadītā diena iesāktos aktīvi, visi nometnes dalībnieki tika sadalīti komandās, lai piedalītos Mammadaba dēka orientēšanās sacensībās. Lai padarītu orientēšanos mazliet aizraujošāku, pieciem labākajiem orientieristiem tika piešķirtas arī balviņas, taču tas šoreiz nebija galvenais. Būtiskākais, ka dažas skolotājas ne vien iepazina orientēšanās burvību, bet, iespējams, atrada arī savu jauno brīvā laika pavadīšanas veidu.

Šajā gadā pirms nometnes skolotājiem tika uzdots mājasdarbs – izveidot mācību stundas “Koks ir visur!” plānu. Lai gan katrs skolotājs atbrauca ar pilnīgi atšķirīgu skatījumu, galvenais uzdevums, strādājot grupās, izveidot mācību plāna gala variantu, kurā apvienotas visas komandas biedru domas. Vairākās komandās, prezentējot darbus, tika izmantotas ne tikai spēles, mācību kartiņas vai rēbusi, bet arī nometnē apgūtās mācību metodes elementi.

Līdz ar skolotāju ideju tirgus noslēgšanos, noslēdzās arī nometne un pienāca laiks sertifikātu pasniegšanai. Visi pedagogi, kuri piedalījās, to godam nopelnīja, izrādot savu iniciatīvu, centību, mīlestību pret darbu un vēlmi apgūt jaunas prasmes. LVM lepojas ar visiem dalībniekiem un novēl veiksmi arī turpmākajās gaitās, iedvesmojot jauno paaudzi doties dabā!

Lasīt vairāk: