Oglekļa aprite meža ekosistēmā

Oglekļa aprite meža ekosistēmā

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Oglekļa aprite meža ekosistēmā” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks izstrādāt meža apsaimniekošanas plānošanai ērti pielietojamu metodi biomasas un CO2 piesaistes aprēķināšanai no mežaudžu vidējiem parametriem AS LVM apsaimniekotajos mežos. Programmā ietilpst 8 pētījumi:

  1. Mežaudžu oglekļa piesaistes un uzkrājuma aprēķina metodika AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajiem mežiem.
  2. SEG inventarizācijas un prognožu datu modelēšanas rīku pilnveidošana.
  3. Trupes ietekmes uz oglekļa uzkrājumu dzīvo koku biomasā modelēšana.
  4. SEG emisiju samazināšana meža apsaimniekošanā klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā.
  5. Meža ieaudzēšanas un kokaugu stādījumu ierīkošanas meliorācijas sistēmu buferjoslās ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti izpēte.
  6. Meža resursu izmantošanas efektivitātes palielināšana klimata pārmaiņu mazināšanai.
  7. Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plānošanas sistēma.
  8. Oglekļa bilance vecās mežaudzēs.

Pētījumu programmas izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM Izpētes vadītāju Induli Brauneru, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2021. gada 12. marts.

 

 

Projekta dokumenti
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso