MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGU MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA IEGUVES AVOTU IZVEIDEI (2021. gads)

MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGU MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA IEGUVES AVOTU IZVEIDEI (2021. gads)

 

Pārskats sagatavots par “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izveidei” 2021. gada darbu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu AS „Latvijas valsts meži” 30 gadiem” (apstiprināta ar AS „Latvijas valsts meži” valdes 2008. gada 23. septembra lēmumu Nr.193), kura aktualizēta 2015. un 2020. gadā (Jansons, 2008[1]).

Veikta parastās priedes selekcijas populācijas klonu kontrolētā krustošana klonu arhīvā Misa un Kurmāles sēklu plantācijā: sagatavotas 36 krustojumu kombinācijas. Turpināta 2016. gada pavasarī uzsāktā klonu arhīva ierīkošana, iestādot Iecavas objektā 153 kloniem 3 rametus un 6 kloniem 2 rametus, un Garozas objektā 101 klonu (t.sk. trīs rameti 91 klonam).

Ierīkoti parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumi, izmantojot 252 tūkst. ietvarsējeņus. Izaudzēti 210 tūkst. ietvarsējeņi nepārbaudīto klonu pēcnācēju pārbaudes stādījumu ierīkošanai. Turpināta veģetatīvās pavairošanas metodes ar spraudeņiem apguve.

Ierīkoti parastās egles pēcnācēju pārbaužu stādījumi, izmantojot 35 tūkst. divgadīgus stādus ar uzlaboto sakņu sistēmu un spraudeņstādus. Izaudzēti un rudenī ieskoloti 26 tūkst. brīvapputes un kontrolēto krustojumu ģimeņu stādu. No 2020. gadā sētajām brīvapputes un kontrolēto krustojumu ģimenēm izaudzēti 85 tūkst. divgadīgi stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu pēcnācēju pārbaužu stādījumu ierīkošanai. Turpināta selekcijas materiāla klonu veģetatīvā pavairošana klonu pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai.

Sēklu plantācijās ievākti 86 klonu brīvapputes čiekuri sēklu ieguvei stādu izaudzēšanai pēcnācēju pārbaudēm.

Sagatavots priedes un egles sēklu plantāciju klonu identitātes raksturojums atestācijai un reģistrācijai Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrā, kā arī sēklu plantāciju paplašināšanai.

Ierīkoti kārpainā bērza klonu pēcnācēju pārbaužu stādījumi, izmantojot 8 tūkst. viengadīgus spraudeņstādus un stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Klonu arhīvs papildināts ar 11 klonu in vitro pavairotiem augiem, šobrīd klonu arhīvā ir 117 klonu 414 koki, 58 selekcijas populācijas kloniem veikta dzinumu kultūru in vitro iniciācija. Pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai sagatavoti 47 klonu 7 tūkst. apsakņoti mikrospraudeņi. Izaudzēti un rudenī ieskoloti 19 tūkst. brīvapputes un kontrolēto krustojumu ģimeņu stādi. No 2020. gadā sētajām brīvapputes un kontrolēto krustojumu ģimenēm izaudzēti attiecīgi 85 tūkst. un 27 tūkst. divgadīgi stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu pēcnācēju pārbaužu stādījumu ierīkošanai.

Turpināta priedes, egles, bērza un melnalkšņa selekcijas materiāla – pēcnācēju pārbaužu stādījumu uzmērīšana, vērtēšana, saglabāšanās uzskaite, uzturēšana.

 

 

 

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso