14 • 03 • 2019

LVM izsludina konkursu augsnes gatavošanai un dabiskās atjaunošanas veicināšanai

Lai jaunajiem meža stādiem nodrošinātu atbilstošus augšanas apstākļus un atvieglotu jauno kociņu kopšanu nākotnē, tiek gatavota augsne. Ja kādreiz šo darbu veikšanai izmantoja kapli...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 03 • 2019

Izglītojošas filmas vēsta par gudru meža apsaimniekošanu

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Zviedrijas kolēģiem ir sagatavojusi jaunas mācību filmas latviešu valodā par saudzīgu un efektīvu meža apsaimniekošanu –...

Lasīt pilnu ziņu
04 • 03 • 2019

LVM atbalsta zinošus sadarbības partnerus

Novērtējot darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanas un izaugsmes iespēju nepieciešamību, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Ogres tehnikums martā aicina pieteikties mācību...

Lasīt pilnu ziņu
28 • 02 • 2019

Pērn LVM mežos iestādīti 24,5 miljoni jaunu koku

2018. gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atjaunojusi valsts mežus 8800 hektāru platībā, iestādot 24,5 miljonus jaunu koku jeb vairāk nekā 12 kokus uz katru Latvijas iedzīvotāju....

Lasīt pilnu ziņu
27 • 02 • 2019

Aizvadīts mācību seminārs kūdras ieguves platību nomniekiem

Novērtējot nepieciešamību uzlabot savstarpējo darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību ievērošanas prasmi un kompetenci ikdienas darba organizēšanā kūdras ieguves...

Lasīt pilnu ziņu
26 • 02 • 2019

LVM izsludina konkursu augsnes gatavošanai, veidojot pacilas, un meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgstpējīgu mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ikdienas darbā ievieš arvien jaunas tehnoloģijas, kā arī sadarbojas ar...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 02 • 2019

2019. gada nominācija: mežirbe

Sākoties jaunam gadam, dažādu bioloģijas nozaru un apakšnozaru pārstāvji Latvijā izvēlas savas jomas titulobjektus. Nu jau 24. reizi Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izvēlējusies...

Lasīt pilnu ziņu
19 • 02 • 2019

LVM palielina mežu atjaunošanu ar priedi

Priežu mežaudzes ir neatņemama Latvijas ainavas sastāvdaļa, tās aizņem trešo daļu no kopējās meža platības, valsts mežos priedes īpatsvars sasniedz pat 47 %. Kopš AS “Latvijas...

Lasīt pilnu ziņu
13 • 02 • 2019

AS “Latvijas valsts meži” iepirkumi turpmāk Elektronisko iepirkumu sistēmā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vērš sadarbības partneru uzmanību uz izmaiņām publisko iepirkumu izsludināšanas kārtībā, kas stājās spēkā šī gada sākumā. Turpmāk LVM...

Lasīt pilnu ziņu
11 • 02 • 2019

LVM novērš dabas katastrofas sekas Latgalē

Meža apsaimniekošana ir komplicēts ilgtermiņa pasākumu kopums, kurā, veicot noteiktas saimnieciskās darbības, pārmaiņas mežaudzē redzamas vien turpmākajos gados, bieži vien pat pēc...

Lasīt pilnu ziņu