22 • 07 • 2020

Pārbūvējot meža meliorācijas sistēmu, sakārto Lāčupītes krastu

Veicot meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” būvdarbus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veica valsts nozīmes ūdensnotekas “Lāčupīte” pārbūvi 5,6 km garā posmā....

Lasīt pilnu ziņu
20 • 07 • 2020

Rekultivētajā derīgo izrakteņu ieguves vietā iestādīs teju 10 000 priežu stādus

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šī gada pavasarī Apes novadā veica derīgo izrakteņu ieguves vietas “Gailenes” daļēju rekultivāciju, kur trīs hektāru platībā ir sagatavota...

Lasīt pilnu ziņu
16 • 07 • 2020

Melnie stārķi novērtē LVM ekspertu būvēto ligzdu

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Dienvidlatgales reģionā, veicot melno stārķu monitoringu, konstatēta stārķu sekmīga ligzdošana LVM ekspertu būvētā ligzdā. Ligzda ir pietiekami...

Lasīt pilnu ziņu
15 • 07 • 2020

LVM sāk zāles un atvašu pļaušanas darbus ceļmalās

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vasarā veic regulāru atvašu un zāles pļaušanu ceļu nomalēs, lai uzlabotu ceļu stāvokli un to kalpošanas laiku. Līdz novembra vidum pļaušanas darbus...

Lasīt pilnu ziņu
13 • 07 • 2020

LVM padome apstiprina 14,4 miljonu eiro investīcijas jaunas kokaudzētavas būvniecībai

Būtiski pieaugot pieprasījumam pēc Latvijā audzētiem meža koku stādiem, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome 2020. gada 1. jūlijā apstiprināja investīciju projektu jaunas, modernas...

Lasīt pilnu ziņu
10 • 07 • 2020

Kopīpašuma sadalīšana atvieglo meža zemes apsaimniekošanu

Lai atvieglotu kopīpašuma “Gulbji” apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vienojusies ar diviem pārējiem līdzīpašniekiem par īpašuma tiesību pārdali izlozes veidā....

Lasīt pilnu ziņu
08 • 07 • 2020

Būvējot meža ceļu, atrod kara laika lādiņus

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Rietumvidzemes reģiona Valmieras meža iecirknī, būvējot jauno Gruzdes ceļu, tika pamanīti sprādzienbīstami priekšmeti. Par bīstamo atradumu tika...

Lasīt pilnu ziņu
07 • 07 • 2020

Parastais slotzaris krāšņi zied Kurzemē

Šobrīd Kurzemes mežmalās un ceļmalās krāšņi zied parastie slotzari (Sarothamnus scoparius), tautā saukti arī par “zaķu kārkliem”. Smilšainās augsnēs, priežu mežos un...

Lasīt pilnu ziņu
06 • 07 • 2020

LVM aicina pircējus pieteikties sadarbībai, iegādājoties tehnoloģisko koksni un malku

Meža kaitēkļu, jo īpaši egļu astoņzobu mizgrauža, savairošanās risku novēršanai nepieciešama tūlītēja meža īpašnieka rīcība, izvedot no meža vēja lauzto vai kukaiņu bojāto...

Lasīt pilnu ziņu
03 • 07 • 2020

LVM padome apstiprinājusi AS “Latvijas valsts meži” ilgtspējas pārskatu

1. jūlijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome apstiprināja uzņēmuma ilgtspējas pārskatu par 2019. gadu. Pārskats pirmoreiz sagatavots atbilstoši starptautiski atzītām “Global...

Lasīt pilnu ziņu
02 • 07 • 2020

Barības trūkums – plēsīgo putnu izaicinājums

Dabā pastāv savi likumi un tiešsaistes kameras, kas uzstādītas pie piecām putnu ligzdām AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotā purvā izglītojošā projekta “Putni un zvēri...

Lasīt pilnu ziņu