08 • 05 • 2020

Limbažu mežā lācis slēpjas kokā

  Sastopot meža zvērus, būtiski tiem netuvoties. Šopavasar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki bieži stāsta par lāčiem, kurus izdevies sastapt vai novērot, veicot ikdienas...

Lasīt pilnu ziņu
07 • 05 • 2020

Pētām augsnes sagatavošanas ietekmi uz jauno kociņu ieaugšanu mežā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ik gadu veic mežu atjaunošanu, katra nocirstā koka vietā iestādot divus. Kvalitatīvas meža atjaunošanas nodrošināšanai, pirms stādīšanas izcirtumā...

Lasīt pilnu ziņu
06 • 05 • 2020

Talsu novadā rekultivētas divas derīgo izrakteņu ieguves vietas

Derīgo izrakteņu ieguves vietām, gluži kā mežiem, ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgā izrakteņa ģeoloģisko izpēti un ieguves vietas ierīkošanu, pēc tam seko derīgo...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 05 • 2020

LVM kokaudzētavās sadīguši pirmie 16 miljoni meža stādu

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavās pavasara darbi rit pilnā sparā. Siltumnīcās jau sadīguši vairāk nekā 16 miljoni kvalitatīvo meža stādu. Turpinās darbs pie jaunu...

Lasīt pilnu ziņu
01 • 05 • 2020

Vandāļi izpostījuši vārtus pie derīgo izrakteņu ieguves vietām LVM Dienvidkurzemes reģionā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās Dienvidkurzemes reģionā pagaidām nenoskaidroti vandāļi izpostījuši iedzīvotāju drošībai...

Lasīt pilnu ziņu
30 • 04 • 2020

Jaunajā makšķerēšanas sezonā aicinām ieskatīties mammadaba ūdeņos

Klāt laivošanas sezona un zivjuvīri, zivjusievas un viņu bērni sāks vagot ezeru un upju ūdeņus ar neatslābstošu vēlmi noķert savu sapņu zivi. Dabas un zivju draugs, kā arī aktīvs...

Lasīt pilnu ziņu
29 • 04 • 2020

Klajā nākusi “Lielā Latvijas sēņu grāmata”

Sēņotgribētāju un dabā gājēju priekam klajā nākusi Latvijas Dabas muzeja mikoloģes Initas Dānieles un Diānas Meieres veidotā “Lielā Latvijas sēņu grāmata”, kurā apkopoti...

Lasīt pilnu ziņu
28 • 04 • 2020

Meža attīstības fonds sāk pieņemt iesniegumus LVM dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai

Meža attīstības fonds līdz 2020. gada 28. maijam pieņem iesniegumus AS "Latvijas valsts meži" (LVM) dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai, lai veicinātu meža nozares ilgtspējīgu...

Lasīt pilnu ziņu
28 • 04 • 2020

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija gandrīz gadu vilcinās saskaņot ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānus trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Pagājušās nedēļas beigās visā Latvijas teritorijā Valsts meža dienests noteica meža ugunsnedrošo laikposmu. Tas nozīmē, ka gan meža īpašniekiem, gan apmeklētājiem jāievēro...

Lasīt pilnu ziņu
24 • 04 • 2020

Tuvāk putniem ar 5 tiešsaistes kamerām!

Sagaidot putnu atgriešanos no siltajām zemēm, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iespēju vērot tiešraidē notikumus no mazo ērgļu un klinšu ērgļu ligzdām. Šīs sezonas...

Lasīt pilnu ziņu
23 • 04 • 2020

LVM iesaistās virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas projektā

Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti riska ūdensobjektos Latvijā – upēs un ezeros, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 18 citām organizācijām un uzņēmumiem, kas...

Lasīt pilnu ziņu