03 • 10 • 2019

Lai meža ceļi kalpotu ilgāk, veic zāles un atvašu pļaušanu

Regulāri meža ceļu uzturēšanas un kopšanas darbi, tai skaitā zāles un atvašu pļaušana ceļa nomalēs un sāngrāvjos, nodrošina ilgāku meža ceļu kalpošanas laiku. AS “Latvijas...

Lasīt pilnu ziņu
30 • 09 • 2019

LVM apsaimnieko valsts mežus jau 20 gadus

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir dibināta 1999. gada 28. oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. Šo gadu laikā ir īstenota ilgtspējīga un atbildīga...

Lasīt pilnu ziņu
27 • 09 • 2019

Meža autoceļa būvniecību Austrumvidzemē uzrauga lācis

Nereti, veicot meža apsaimniekošanas un infrastruktūras labiekārtošanas darbus, darbiniekiem mežā jāsastopas ar negaidītiem pārbaudījumiem. Piemēram, Valkas novadā jaunā AS “Latvijas...

Lasīt pilnu ziņu
26 • 09 • 2019

Kūdras ieguves sezona šogad garāka nekā citus gadus

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kūdras ieguvei pašreiz ir iznomājusi teritorijas 54 kūdras atradnēs visā Latvijas teritorijā, kas kopumā veido vairāk nekā 17 tūkstošu hektāru...

Lasīt pilnu ziņu
18 • 09 • 2019

LVM izsludina konkursu mašinizētai enerģētiskās koksnes sagatavošanai

AS “Latvijas  valsts meži” (LVM) izsludina konkursu “Mašinizēta enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana no 2019. gada līdz 2023. gadam, slēdzot...

Lasīt pilnu ziņu
17 • 09 • 2019

Meža izziņas pasākumiem piepulcējas arī Latgale

Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sarkaņkalnā 12. septembrī notika izglītojošs pasākums “Latvijas Finiera Zaļā klase”, kurā pulcējās vairāk nekā 1200 bērni no 50 dažādām Latgales...

Lasīt pilnu ziņu
16 • 09 • 2019

LVM atbalsta atvērto datu politiku

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), atbalstot valsts atvērto datu politiku un saistītās iniciatīvas, jau 2017. gadā uzsāka atvērto datu un brīvpieejas servisu publicēšanu. Pašreiz LVM...

Lasīt pilnu ziņu
13 • 09 • 2019

AS “Latvijas valsts meži” izsludina konkursu mežsaimniecisko darbu veikšanai

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina atklātu konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas,...

Lasīt pilnu ziņu
09 • 09 • 2019

Arī Kurzemes pusē pieejami ceļu specifikācijas prasībām atbilstoši minerālie materiāli

Minerālo materiālu ražošana turpinās visās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās. No septembra LVM Dienvidkurzemes reģionā derīgo...

Lasīt pilnu ziņu
05 • 09 • 2019

LVM veic jauno kociņu aizsardzību pret meža dzīvniekiem

Rudenī, kad mežā iestādītajiem jaunajiem kociņiem ir beigusies aktīvā augšana, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsāk jauno kociņu, īpaši priedes, aizsardzību pret briežu dzimtas...

Lasīt pilnu ziņu
12 • 08 • 2019

AS “Latvijas valsts meži” uzsākusi augsnes gatavošanas darbus

Lai 2020. gadā sekmīgi atjaunotu mežu, darbs pie augsnes gatavošanas jau rit pilnā sparā. Līdz decembra sākumam AS “Latvijas valsts meži” (LVM) plāno sagatavot augsni vairāk nekā...

Lasīt pilnu ziņu