12 • 06 • 2024

Izsludināts konkurss sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas darbu veikšanai

20240409 115709

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina pretendentus pieteikties atklātā konkursā “Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 2024. un 2025. gadā”. Konkursam, kurā tiks iepirkti dažādi mežkopības darbi, var pieteikties līdz 11. jūlija pulksten 10.00.

Iepirktie mežkopības darbi nodrošinās paredzēto biotehnisko pasākumu īstenošanu projektā “LIFE-IP LatViaNature”, kura ietvaros LVM atjauno un uzlabo ES nozīmes mežu biotopu stāvokli 100 hektāru kopplatībā un ierobežo krokaino rozi, vienlaikus uzlabojot dzīves apstākļus arī retajam augam – jūrmalas zilpodzei.

Konkursa rezultātā tiks slēgti līgumi par dažādu darbu izpildi, piemēram, jaunaudzes kopšanu ar nevēlamo sugu izvākšanu, atvērumu veidošanu, nozāģētu bērzu celmu apdedzināšanu, platību līdzināšanu, krokainās rozes krūmu ceru izrakšanu, sadedzināšanu un citiem.

 Iesniegt piedāvājumu EIS 

Plānoti darbi, kur nepieciešama specializēta traktortehnika, taču ir vairāki darbi, kas paveicami ar rokas darba rīkiem un motorinstrumentiem, tāpēc konkursam var pieteikties arī tie pretendenti, kuriem nav specializētas tehnikas un kuriem nav iepriekšējās darbu pieredzes minēto darbu izpildē.

Mežkopības darbi tiek iepirkti LVM Dienvidkurzemes, Ziemeļlatgales, Zemgales un Vidusdaugavas reģionā. Kopējā darbu platība visos četros objektos ir nepilni 40 hektāri.

Kopumā līdz 2025. gada beigām “LIFE-IP LatViaNature” projekta laikā LVM veiks meža biotopu atjaunošanas darbus un testēs dabai draudzīgas mežsaimniecības metodes četrās traucējumu atkarīgu mežu pilotteritorijās, kā arī meklēs efektīvāko invazīvās krokainās rozes ierobežošanas veidu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

logo rinda

 Lasīt vairāk: