07 • 12 • 2023

Sniegliece rada bīstamību uz meža autoceļiem

e linija

Pēc pēdējās nedēļas intensīvās snigšanas Vidzemes pusē koki ir apsniguši un apsaluši ar biezu sniega kārtu, kas veicina koku noliekšanos jeb snieglieci. Lielā svara dēļ koki daudzviet ir sasvērušies arī virs meža autoceļiem un pastaigu takām, tie var neizturēt sev uzlikto papildus svaru un lūst, radot bīstamību. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veic meža autoceļu apsekošanu un nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu drošību uz meža autoceļiem, tomēr aicina ikvienu dabā gājēju būt uzmanīgam un izvērtēt nepieciešamību šobrīd doties mežā.

Austrumvidzemes reģionā ir konstatētas vairākas vietas gan pie valsts autoceļiem, gan pie LVM meža ceļiem, kur no sniega un ledus smaguma koki ir noliekušies un nereti arī lūst, radot apdraudējumu sabiedrībai.

Lai novērstu apdraudējuma risku, LVM plāno bīstamo koku ciršanu Vidzemes pusē. Piektdien tiks uzsākta bīstamo koku ciršana pie valsts nozīmes šosejas Valka–Valmiera un Smiltene–Valka. Teritorijās, kurās nepieciešams saskaņojums ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP), bīstamo koku novākšana var nedaudz kavēties. Savukārt īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā (IADT) Ziemeļgaujas regulējamajā režīma zonā saskaņojums – ar nosacījumu atstāt nocirstos kokus mežā – jau saņemts.

e linija1

“Šobrīd turpinām darbu pie situācijas apzināšanas un dokumentu kārtošanas, lai saņemtu visus ciršanas apliecinājumus, jo daļa no kokiem atrodas arī aizsargājamās dabas teritorijās. Vispirms bīstamo koku ciršana tiks veikta līdzās vietām, kurās jau notiek saimnieciskā darbība,” skaidro LVM Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītājs Arnis Čams.

LVM Rietumvidzemes reģionā pie ceļiem vēl nav konstatēta tik kritiska snieglieces situācija kā Austumvidzemes reģionā. LVM Rietumvidzemes meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis skaidro: “Mēs vēl neesam saņēmuši informāciju par līdzīgām situācijām, kur snieglieces dēļ tiktu apdraudēti iedzīvotāji, taču šāds risks pastāv. Katram kokam nav iespējams prognozēt, vai un kad tas lūzīs, bet skaidrs, ka cilvēkiem noteikti jāizvērtē nepieciešamība šobrīd doties mežā. Koki ir sniega un ledus pilni, jāuzmanās!”

img 20231204 wa0005

LVM vecākais meža eksperts Indulis Brauners skaidro, ka sniegā noliekti koki vairāk novērojami mežmalās un pie ceļiem, takām, jo šajās vietās kokiem veidojas asimetriski vainagi, proti, vairāk zaru veidojas gaismas pusē. Koks, uz kura zariem uzkrājies sniegs un ledus, nolīkst uz vairāk zaroto pusi un, ja koka stumbrs šo papildus svaru nevar izturēt, tas lūzt.

LVM aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem. Dodoties meža pastaigā, jāpievērš uzmanība, kur tiek novietota mašīna, kā arī jāizvairās no atrašanās zem apsnigušiem kokiem. Lai nodrošinātu drošību, atsevišķi ceļu posmi var tikt arī slēgti. Par bīstamību lūgums informēt reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju.