24 • 11 • 2023

Par atkritumu izmešanu Ziemeļkurzemes reģiona mežā soda trīs vainīgos

img 20231116 wa0002

Lai gan atkritumu apjoms Latvijas valsts mežos būtiski nemazinās, tomēr arvien biežāk vainīgie meža piesārņotāji tiek noskaidroti un saukti pie atbildības. Iesaistoties AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbiniekiem, pie atbildības sauktas trīs vainīgās personas, kuras LVM Ziemeļkurzemes reģiona Grīņu iecirkņa meža masīvā nelikumīgi izmeta sadzīves atkritumus un būvgružus. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu katrai no personām piemērots administratīvais sods 250 eiro.

2023. gada augustā LVM Ziemeļkurzemes reģiona Grīņu iecirknī tika konstatēta valsts meža piesārņošana ar sadzīves atkritumiem un būvgružiem, kuros atradās arī dokumenti ar personas datiem. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija.

Tā kā Valsts policijai neizdevās sastapt iespējamos vainīgos, balstoties uz atrastajiem personas datiem, jautājums par tālāko administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu tika nosūtīts Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecībai, kas to nodeva lemšanai LVM.

“Lai noskaidrotu vainīgās personas nelikumīgā meža piemēslošanā, nolēmām atkārtoti vērsties Valsts policijā, nosūtot tai lietas materiālus, kā arī paši iesaistījāmies vainīgo personu noskaidrošanā, piesaistot Drošības un kontroles daļas darbiniekus.  Sekmīgas sadarbības rezultātā ieguvām pierādījumus, noskaidrojot iespējamās vainīgās personas, un šī informācija ika nodota Valsts policijai,” skaidro LVM Ziemeļkurzemes reģiona mežkopības vadītājs Lauris Ķemlers.

Valsts policijā tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi pret trīs personām pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otrās daļas par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, par ko personu var sodīt ar naudas sodu no 70 līdz 1000 eiro.

Kad administratīvā pārkāpuma lietās tika iegūti nepieciešamie pierādījumi, lietu materiāli saskaņā ar likumā noteikto piekritību tika pārsūtīti Valsts vides dienestam, lai lemtu par vainīgo personu saukšanu pie atbildības.

“Joprojām aktīvi sekojām līdzi tiesību aizsardzības iestāžu darbībai un paudām viedokli par personu saukšanu pie atbildības. Pie soda noteikšanas lūdzām ņemt vērā lietā norādītos apstākļus un noteikt soda apmēru, kas aizsargātu sabiedrisko kārtību un atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušās personas un citas personas no atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas,” norāda LVM juriskonsulte Kristīne Balode.

img 20231116 wa0001

Izskatot minētās administratīvā pārkāpuma lietas, Valsts vides dienests visas trīs pie atbildības saucamās personas atzina par vainīgām atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanā un katrai no tām piemēroja 250 eiro naudas sodu. Vainīgās personas arī izpildīja uzlikto pienākumu sakopt piesārņoto teritoriju, ko tās arī izdarīja atbilstošā apjomā un kvalitātē.

LVM vērš iedzīvotāju uzmanību un atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai ir jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. LVM aicina dabas draugus par piemēslotajām vietām informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”.

Lasīt vairāk: