06 • 10 • 2023

Betona plātņu ceļu uzlabošana ar grants segumu

betona platnu cela atjaunosana 12.09.2023 3

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārraudzībā šobrīd ir ap 12 000 kilometru meža ceļu ar dažādiem seguma veidiem, kas prasa noteiktus uzturēšanas un atjaunošanas darbus. Visbiežāk mežā sastopami dabīgas grants (63,1 %) un drupinātas grants (31,5 %) seguma ceļi, retāk – ceļi ar dolomīta šķembu asfaltbetona un betona plātņu segumu.

Betona plātņu seguma ceļi ir vēsturiski mantoti. Piemēram, meža autoceļš “Muita – Skaras” Dobeles novada Augstkalnes pagastā atrodas bijušās PSRS armijas bāzes teritorijā.

betona platnu cela atjaunosana 12.09.2023 1

Laika gaitā betona plātnes nolietojas un tajās rodas plaisas un izdrupumi. Šāda situācija rada iespējamo transportlīdzekļu riteņu bojājumu risku. Ja uz betona plātnes plaisu un izdrupumu ir daudz, tad viens no risinājumiem ceļa uzlabošanai – grants seguma uzklāšana.

“Šogad atsevišķos ceļa posmos tika veikta meža autoceļu seguma atjaunošana ar drupināto granti. Pēc laika tiks veikta grants segas noturības pārbaude. Šādus meža autoceļa seguma atjaunošanas darbus plānosim arī turpmāk,” situāciju skaidro Zemgales reģiona vecākais meža infrastruktūras speciālists Māris Balcers.

betona platnu cela atjaunosana 12.09.2023 2

LVM ik gadu veic nozīmīgas investīcijas meža infrastruktūras attīstībā. Meža ceļi nodrošina ne vien iedzīvotāju pārvietošanos un mežsaimniecības procesus, bet dod arī neatsveramu ieguldījumu meža ugunsdrošības pasākumu īstenošanā. Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu sarakstā, atkarībā no sezonas un nepieciešamības, ietilpst tādi darbi kā klātnes kopšanas darbi, remontdarbi, caurteku darbi, atvašu pļaušanas darbi, ziemas uzturēšanas darbi un citi.

Lasīt vairāk: