11 • 09 • 2023

Pirms meža autoceļu būvniecības, veic aizsargājamas gliemeņu sugas pārvietošanu

gliemenes latgale 28.08.2023 baraukas cels 5

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) gadā izbūvē vidēji 300 līdz 350 km meža autoceļu. Pirms tiek uzsākta meža autoceļu būvniecība, nepieciešami dažādu institūciju saskaņojumi, kuros var tikt izvirzītas prasības, kas jāievēro vai jāizpilda būvniecības gaitā.

Tā meža autoceļa “Baraukas ceļš” būvniecībai Dienvidlatgales reģionā, Aknīstes iecirknī, Valsts vides dienests tehniskajos noteikumos bija noteicis, ka  Dzirnavupītes šķērsošanas vietās ir jāveic īpaši aizsargājamas gliemeņu sugas biezās perlamutrenes Unio crassus īpatņu pārvietošana.

Arī gliemeņu pārvietošana tika veikta, ievērojot īpašus nosacījumus: gliemenes no ūdensteču šķērsojumu vietām bija jāpārvieto uz līdzīgiem ūdensteču posmiem; gliemeņu pārvietošana bija jāveic iespējami operatīvi, laika periodā no maija līdz septembrim, kā arī  gliemeņu pārvietošanu jāveic bezmugurkaulnieku ekspertam vai darbi jāveic tā uzraudzībā.

gliemenes latgale 28.08.2023 baraukas cels 2 copy copy

Konkrētais darbs tika iekļauts būvdarbu izmaksās. Pirms aizsargājamo gliemeņu pārvietošanas, bija jāsaņem īpaša atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes. Darbu gaita tiks atspoguļota atskaitē, kā arī tiks veikts sugu monitorings. Darbi tika veikti ar SIA “Plagiatus” atbalstu.

Šobrīd drīkst uzsākt būvdarbus meža autoceļa “Baraukas ceļš” būvniecībai Dienvidlatgales reģiona Dzirnavupītes šķērsojuma vietās. Būvdarbus objektā veic SIA “LV ROADS”.

Lasīt vairāk: