11 • 07 • 2023

LVM apsaimniekotā pļavā atjaunojušās retu gladiolu atradnes

20230628 125521

Dabas liegumā “Eglone” Jēkabpils novadā krāšņi nozied retās un aizsargājamās Jumstiņu gladiolas Gladiolus imbricatus. Gladiolas lielā skaitā uzziedējušas pļavā, kuru liegumā apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”.

Pēc 2013. gadā izstrādātā dabas aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem, vispirms LVM pļavā novāca kokaugu apaugumu un pēc tam veica regulāru zālāja pļaušanu, sekmējot labvēlīgus apstākļus retā lakstauga dzīvotnei un ļaujot atjaunoties lielam skaitam gladiolu atradnēm.

LVM vides plānošanas speciāliste Sandra Līckrastiņa vērtē, ka gladiolu skaits pļavā varētu būt  ap tūkstoti. Gladiolas krāšņi zied arī citā, netālu esošajā palieņu pļavā Eglonas upes malā. Vienlaikus speciāliste atgādina, ka augs ir īpaši aizsargājams un tā plūkšana nav pieļaujama.

20230628 125803

Jumstiņu gladiola ir daudzgadīgs īrisu dzimtas lakstaugs. Ziedi tam ir violeti sārti, mēdz būt atsevišķas nokrāsas. Latvijā sastopams diezgan reti un nevienmērīgi, pārsvarā valsts austrumu un centrālajā daļā. Visbiežāk tas aug upju palieņu pļavās un ielejās, atsevišķi mežmalās vai retā krūmu koku laucē. Latviju šķērso sugas areāla rietumu daļa.

Jumstiņu gladiola ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā, kā arī Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā. Suga iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, kam veidojami mikroliegumi.

Lasīt vairāk: