11 • 05 • 2023

Nodrošinātas nepārtrauktas koksnes produktu piegādes ilgstošajā pavasara šķīdonī

piegades

Katru gadu, ziemai atkāpjoties un iestājoties siltākam laikam, klāt ir arī pavasara šķīdonis uz ceļiem. Šajā laikā ceļu saimnieki tos īpaši saudzē, lai ceļus nesabojātu un, lai arī turpmāk tie būtu izmantojami, neieguldot lielas naudas summas ceļu kvalitātes atjaunošanas darbos. Uz valsts un pašvaldību ceļiem pavasarī tiek izvietotas transporta masu ierobežojošas zīmes. Visbiežāk, pa šķīdoņa skartajiem ceļiem, tiek liegta iespēja pārvietoties automašīnām, kuras smagākas par 10 tonnām. AS "Latvijas valsts meži" (LVM) saviem koksnes produktu pircējiem piegādes veic ar kokvedējiem, kuru masa pārsniedz 10 tonnas, līdz ar to būtiski samazinot pavasara periodā izmantojamo ceļu skaitu.

Pavasaris ir izaicinošs laiks LVM loģistikai kokmateriālu piegāžu organizēšanai, lai nodrošinātu sekmīgu un nepārtrauktu noslēgto piegādes līgumu izpildi. LVM piegāžu plānošanas vadītājs Jānis Mellums stāsta, ka pirmās masu ierobežojošās zīmes šogad tika uzstādītas jau 15. februārī Kurzemes pusē. Pakāpeniski zīmes tika izvietotas visā Latvijas teritorijā, un pēdējās tika uzliktas Alūksnes un Ludzas novadā marta beigās. Uzstādītie ceļu izmantošanas liegumi kravas transportam ierobežo piekļuvi krautuvēm, kurās atrodas saražotie koksnes produkti. Ilgāk kā divas nedēļas piekļuve bija liegta aptuveni pusei pie ceļa novietotajiem koksnes produktiem, uz neilgu laiku pat 80 % no gatavās produkcijas nebija pieejama transportēšanai pie pārstrādātājiem.

“LVM būvēto meža ceļu tīklam ir izšķiroša nozīme koksnes produktu piegāžu nodrošināšanā klientiem arī ļoti sarežģītajos apstākļos. Martā, vidēji dienā klientiem piegādātais apjoms, attiecībā pret ziemas mēnešiem, bija tikai par 15 % mazāks un jau aprīlī piegādāto apjomu varēja atjaunot iepriekšējā līmenī un pat palielināt. Tieši LVM ceļi un koksnes produktu ražošanas plānošana tur, kur pa tiem var piekļūt, ir garants tam, ka arī pavasara šķīdoņa laikā LVM spēj turpināt veikt piegādes klientiem bez būtiskiem pārtraukumiem,” skaidro LVM piegāžu plānošanas vadītājs Jānis Mellums.

No aprīļa sākuma pakāpeniski tika atcelti transporta masas ierobežojumi uz valsts un pašvaldību ceļiem, pašlaik zīmes palikušas tikai atsevišķos ceļu posmos Ludzas un Alūksnes novadā. LVM piegāžu plānošanas vadītājs atzīst, ka divu mēnešu ilgo laiku ar kravas transportam daudzviet slēgtajiem ceļiem ir palīdzējis veiksmīgi pārvarēt plaši un kvalitatīvi izbūvētais LVM ceļu tīkls, savlaicīga transportēšanas iespējām pielāgota ražošana un profesionāli loģistikas darbinieki, nodrošinot kravu plānošanu tā, lai mazinātu riskus koksnes produktiem ilgstoši atrasties nepieejamā krautuvē un ievērotu visus ceļu izmantošanas aizliegumus.

Atskatoties uz aizvadīto ziemu, sniega tīrīšanas un rievošanas darbus bija nepieciešams veikt biežāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Taču kopumā šī gada ziema meža ceļu infrastruktūrai bija labvēlīga. Pašlaik ir sākusies vasaras sezona, kas nozīmē, ka meža autoceļu uzturēšanā tiek veikti plānotie darbi – ceļu greiderēšana, plānoto seguma atjaunošana vietās, kas paredzētas meža darbu veikšanai vai vietas, kas jāsaved kārtībā pēc darbu veikšanas. 

Lasīt vairāk: