27 • 04 • 2023

Jaunā tiešsaistes sezona: mazie ērgļi pušķo jauno ligzdu

Dabas parks “Kuja” Vidzemē ir viena no blīvāk apdzīvotajām mazo ērgļu teritorijām gan Latvijā, gan sugas areālā kopumā. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veic mazo ērgļu monitoringu un izpēti parkā ietilpstošajā parauglaukumā “Žūklis”. Pie vienas no mazo ērgļu ligzdām LVM pētnieki jau 2020. gadā uzstādīja tiešsaistes kameru, lai pētītu mazo ērgļu ligzdošanu un vienlaicīgi pētījumā iesaistītu plašāku sabiedrību.

Četru gadu laikā ērgļu pāris ir ligzdojis trīs dažādās ligzdās, pēdējo uzbūvējot šajā pavasarī. Pie jaunās ligzdas LVM eksperts 25. aprīlī uzstādīja tiešsaistes kameru, sniedzot iespēju ikvienam interesentam sekot līdzi mazo ērgļu ikdienai, piemēram, lūkot, kā tēviņš nes mātītei uz ligzdu vardes vai kā abi ērgļi pušķo ligzdu ar svaigiem egļu zariem.

LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis norāda, ka šāda uzvedība vieš cerības uz drīzu olas dēšanu.

 SEKOT TIEŠRAIDEI 

Intensīva mazo ērgļu atlidošana ligzdošanas vietās notiek aprīļa vidū, kad laiks kļūst siltāks un sāk nārstot vardes, kas ir viens no nozīmīgākajiem barības dzīvniekiem un ir viegli iegūstamas tieši pavasarī. Pirms olu dēšanas aprīļa beigās un maija sākumā ērgļi pārojas un būvē ligzdu. Visbiežāk ieraudzīt ligzdā putnus var agrās rīta stundās.Šogad AS “Latvijas valsts meži” aicina tiešsaistē sekot līdzi divu mazo ērgļu pāru ligzdošanas gaitai, bet, pieslēdzoties pārējām kamerām, var klausīties dabas skaņās. Savukārt purvā izvietotajā kamerā var novērot meža zvēru rosību. LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis, dodoties apsekot tiešsaistes kameras parauglaukuma teritorijā, novēroja vilkus un briežus.

img 3985

"Rudens un ziemas periodā, kas ir staltbriežu un citu dzīvnieku medību laiks, staltbreiži dienas laikā ir reti novērojami. Ziemā staltbriežu govis un teļi uzturas līdz pat 100 dzīvnieku lielos baros un tumsas laikā barojas galvenokārt ar uzdīgušiem labības un rapša asniem. Pieaugušie staltbriežu buļļi ziemas periodā uzturas galvenokārt mežos un atklātās vietās ir retāk novērojami. Savukārt, pavasarī un vasarā staltbrieži uzturas savrup un biežāk novērojami vakara un rīta gaismā. Līdz ar to arī vilki, staltbriežu dabiskie ienaidnieki, seko saviem upuriem un biežāk ir novērojami diennakts gaišajā laikā," skaidro Uģis Bergmanis.

img 3965

LVM apsaimniekotajās meža platībās tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis, visi Latvijā ligzdojošie ērgļi u.c. sugas, tiek ierobežota vai pilnībā pārtraukta mežsaimnieciskā darbība, un sugas aizsardzības nolūkos tiek veidoti mikroliegumi un teritorijas dzīvotņu aizsardzībai. Lai saglabātu īpaši aizsargājamos meža biotopus un aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas, tiek veidoti mikroliegumi, kuru platības ik gadu pieaug.

Lasīt vairāk: