03 • 03 • 2023

Apstiprināta LVM pagaidu padome

stadi

Pēc visu AS “Latvijas valsts mežu” (LVM) padomes locekļu atkāpšanās no amata, uzņēmuma akcionārs, Zemkopības ministrija, 3. martā ārkārtas akcionāru sanāksmē apstiprināja uzņēmuma pagaidu padomi piecu dalībnieku sastāvā ar pilnvaru termiņu līdz vienam gadam.

LVM Padomes priekšsēdētāja būs Biznesa Augstskola “Turība” profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe. LVM pagaidu padomē iecelti: Mārtiņš Līdums, Mārtinš Gaigals, Sintija Ķikste un Edvīns Zakovics.

Zane Driņķe ir biznesa augstskolas “Turība” profesore ar kompetencēm budžeta plānošanā, personālvadībā, stratēģisko plānu izstrādē un vadībā, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē un kontrolē.

Mārtiņš Līdums ir atzīts meža nozares eksperts ar pieredzi iestāžu vadības jautājumos, meža nozares normatīvajā regulējumā un kompetencēm meža nozares zinātnisko un izglītības jautājumu integrēšanā uzņēmuma darbībā.

Edvīns Zakovics ir meža nozares profesionālis ar ilggadēju pieredzi gan mežsaimniecības ražošanas procesu pārvaldībā, gan korporatīvajā vadībā.

Mārtiņš Gaigals ir pieredzējis eksperts meža nozares stratēģiskajā un investīciju plānošanā, pārzina uzņēmumu attīstības procesu virzību, inovatīvu ideju ieviešanu un datu apstrādi.

Sintijai Ķikstei ir kompetences starptautiskajā sadarbībā, publiskā iepirkuma procesa plānošanas, vadīšanas un uzraudzības jautājumos.

LVM kapitāldaļu turētājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs pagaidu padomei un valdei novēlēja arī turpmāk strādāt aktīvi un produktīvi, būt stabiliem, uzticamiem un prognozējamiem partneriem saviem klientiem un pakalpojumu sniedzējiem. Jau tuvākajā laikā plānots izsludināt atklātu konkursu uz LVM padomes locekļu amatiem.

Vairāk lasiet Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.