16 • 01 • 2023

Jauna mazākā zemes vienība

foto2

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Nekustamo īpašumu pārvaldes ikdienas darbs ietver zemes robežu uzturēšanas un sakārtošanas darbus.

2022. gada vasarā, veicot robežu atjaunošanas darbus Rietumvidzemes reģiona Saulkrastu novada nekustamā īpašuma zemes vienībā, kas izvietota aptuveni 440 m garumā un vidēji 15 m platumā gar jūras krastu, LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes darbinieki konstatēja, ka ir notikusi krasta erozija un jūra daļu no minētās zemes vienības ir noskalojusi.

“Sākotnējā zemes vienības platība bija 0,56 ha. Daļa no platības visā zemes vienības garumā kļuvusi par krasta joslu un dienvidu daļā – zemes vienība sadalījusies. Rezultātā izveidojušās divas zemes vienības, no kurām mazākā ir tikai 0,0034 hektāri,” skaidro LVM Nekustamo īpašumu vadītājs Egons Krātiņš.

Pašlaik lielākā LVM apsaimniekotā zemes vienība arī atrodas Rietumvidzemes reģiona nekustamajā īpašumā “Sokas purva masīvs” un tās platība ir 4969,1 ha.

LVM kopā apsaimnieko aptuveni 10 780 zemes vienības, kas ir dinamisks rādītājs, ņemot vērā citus Nekustamo īpašumu pārvaldes veiktos procesus saimnieciskās darbības nodrošināšanai – zemes vienību sadale, apvienošana, atsavināšana, pārņemšana un iegāde. 2022. gadā veikta robežu atjaunošana 84 zemes vienībām 13091,75 ha platībā.

Lasīt vairāk: