11 • 11 • 2022

LVM kategoriski noraida pārmetumus par kavēšanos ar atmežošanas darbiem robežjoslā

robeza2 copy

Atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kategoriski noraida pārmetumus par atmežošanas darbu kavēšanu Latvijas–Baltkrievijas robežā. Atmežošanas darbus LVM ar visaugstāko atbildību veic ar Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) saskaņotos termiņos, pilnībā izprotot un apzinoties pastāvīgā žoga izbūves nozīmi Latvijas valsts drošībai.

LVM iesaisti ar robežas izbūves darbiem saistītajā koku un krūmu novākšanā nosaka “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums”. Atbilstoši minētajam likumam ir noslēgta vienošanās starp NVA un LVM, kurā precizēta abu organizāciju sadarbība.

Likums un vienošanās paredz, ka NVA sagatavo un iesniedz LVM darba uzdevumu koku un krūmu ciršanai ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā. LVM atmežošanas darbus var sākt tikai tad, kad ir saņemts darba uzdevums, savukārt NVA to var izsniegt tikai tad, ja NVA ir nodrošinājusi nepieciešamos zemes atsavināšanas darbus.

Termiņus darba uzdevumu izpildei arī nosaka “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums”, proti, 5. panta 4. apakšpunkts: “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” pēc šā panta trešajā daļā minētā darba uzdevuma saņemšanas divu nedēļu laikā vai citā termiņā pēc vienošanās ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uzsāk koku un krūmu ciršanu, veic to uzskaiti, koksnes produktu izvešanu, kā arī atsavināšanu šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā”.

LVM nav pārkāpusi ne savstarpējo LVM un NVA vienošanos, ne arī “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā” noteikto. Darbi tiek veikti maksimāli īsos termiņos, neraugoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kas būtiski ietekmē ceļu stāvokli un augsnes nestspēju, kā arī citiem darbu apgrūtinošiem apstākļiem.

Tāpat vienošanās ar NVA paredz situācijas, kad apaugumu tehniski nav iespējams novākt pirms būvdarbiem (piemēram, purva vai ezera salas, iepriekš izbūvētais pagaidu žogs, un citi) – par katru šādu neparedzētu situāciju LVM informē NVA un operatīvi tiek rasti risinājumi.

zogs2

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves procesu, Saeima 2021. gada 12. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu. Ņemot vērā izmaiņas starptautiskajā drošības vidē un to, ka konstatēts Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumu skaita straujš pieaugums, ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve jānodrošina iespējami ātri.

AS “Latvijas valsts meži” ir atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm.