10 • 11 • 2022

Meža autoceļa būvniecībā izmanto īpaši aprīkotu ekskavatoru

appo0413

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātrāku meža autoceļu būvniecību, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbu veic atbildīgi un ievieš jaunas tehnoloģijas darbu izpildē. LVM Dienvidlatgales reģionā meža autoceļa “Kazarmu ceļš” būvniecības procesā tiek izmantots ekskavators ar navigācijas ierīci, kurā darbu laikā redzams būvējamā ceļa 3 D modelis.

Ekskavators ir viena no galvenajām meža ceļu būvniecības tehnikas vienībām, kuru izmanto grunts rakšanai, tās pārvietošanai nelielā attālumā vai iebēršanai transportlīdzeklī, kā arī uzbērumu un atbērtņu veidošanai.

“Sagatavots autoceļa projekta 3D modelis tiek pārnests uz ekskavatora navigācijas sistēmu. Ekskavatora operators, sēžot kabīnē, var redzēt monitorā, kurā vietā un cik dziļi ir jārok. Izmantojot šādu navigācijas sistēmu, būvnieks ietaupa gan laiku, gan cilvēkresursus, jo nav nepieciešams atzīmēt projektētās augstuma atzīmes dabā, turklāt darbi tiek veikti ar augstu precizitāti,” skaidro LVM Dienvidlatgales reģiona meža infrastruktūras speciālists Kaspars Jonāns.

Skuju koku mežos, kur GPS signāls ir labāk uztverams, strādāt ar šādu modernu tehniku ir vislabāk.

Šādi mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi paaugstina arī būvnieku konkurētspēju, savukārt pakalpojuma pasūtītājiem –  zemākas objekta būvniecības izmaksas un ātrāku pasūtījuma izpildes laiku, vienlaikus nodrošinot veicamā darba kvalitāti.

Meža autoceļa “Kazarmu ceļš”, kas būs 3,144 km garš, būvniecības darbus plānots pabeigt nākamā gada rudenī.

LVM Dienvidlatgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Daiga Ancāne skaidro: “Būvniecībā esošais meža ceļš “Kazarmu ceļš” pieslēdzas valsts autoceļam Svente-Lietuvas robeža. Tā kā Ilūkstes meža masīvu sadala dzelzceļš, jaunais meža ceļš atvieglos piekļuvi katram meža nogabalam, lai varētu veikt meža apsaimniekošanas darbus – stādīšanu, agrotehnisko kopšanu, aizsardzības pasākumus un audžu kopšanu, kā arī nodrošināt koksnes piegādes jebkurā gada mēnesī. Meža masīvā pārsvarā ir sausieņa meža tipi, kam ir augsta ugunsbīstamība, arī dzelzceļa tuvums pastiprina ugunsgrēku izcelšanās risku, tāpēc jaunbūvētais ceļš ir nozīmīgs arī ugunsbīstamības pasākumu nodrošināšanai”.

dji 0006

LVM vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam paredz turpināt meža ceļu attīstības programmu, kuras pilnveidošanu LVM padome vērš ne tikai uz efektivitātes un pieejamības palielināšanu, bet arī uz ugunsdrošības risku samazināšanu, tai skaitā, arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tas ir īpaši svarīgi ilgtermiņā, samazinot globālo klimata izmaiņu radītos uguns riskus LVM apsaimniekošanā uzticētajos valsts mežos.

Lasīt vairāk: