09 • 11 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” pievienojas Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūtam

appo0567

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kā pirmais mežsaimniecības uzņēmums un pirmais no Baltijas lielākajiem uzņēmumiem pievienojusies Eiropas korporatīvās pārvaldības institūtam, lai dalītos pieredzē par ilgtspējīgu meža zemju apsaimniekošanu, kā arī turpinātu pilnveidot jau paveikto LVM labas korporatīvās pārvaldības jomā. Uzņēmumam turpinot attīstīties LVM ir apņēmies pilnveidoties un savā darbībā ieviest arī Eiropas spēcīgāko uzņēmumu pieredzi korporatīvajā pārvaldībā.

“Augstu vērtējam pievienošanos Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūtam, lai iepazītos un mācītos no Eiropas lielākajām kompānijām, kā arī dalītos ar mūsu pieredzi ilgtspējīgā mežu un zemju apsaimniekošanā, līdzsvarojot sociālos, ekonomiskos un vides mērķus. Vairāk nekā 20 gadus LVM mērķtiecīgi veicinājusi zinātnē balstītu pieeju ilgtspējīgai meža zemju apsaimniekošanai, lai radītu ilgtermiņa vērtību mūsu sabiedrības labākai nākotnei. Globālās klimata pārmaiņas, Eiropas Zaļās vienošanās un Taksonomijas regulas mērķi aicina mūs efektīvāk apsaimniekot dabas resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu vērtību sabiedrībai, ražojot atjaunojamo resursu produktus un enerģiju. LVM kā Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas mežsaimniecības līderis, apzinās savu atbildību vadīt šīs pārmaiņas meža nozarē. Eiropas uzņēmumu labākās prakses pieredze ļaus LVM īstenot ambiciozos ilgtspējas mērķus un radīs nozīmīgu vērtību akcionāram un sabiedrībai,” atzīst LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūts ir starptautiska zinātniska bezpeļņas organizācija, kas nodrošina platformu izziņai, debatēm un dialogam starp akadēmiskajiem spēkiem, likumdevējiem un praktiķiem – uzņēmējiem, koncentrējoties uz korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas jautājumiem un palīdzot labāko prakšu ieviešanā. Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūts sniedz padomus par korporatīvās pārvaldības politikas formulēšanu un piedāvā labākas prakses izstrādi, kā arī sniedz atbalstu korporatīvās pārvaldības īstenošanas pilnveidei.

Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūta ģenerāldirektore Elīna Makpartlaina (Elaine McPartlane) uzsver sadarbības nozīmi un zināšanu spēku, lai šajos pārmaiņu laikos saglabātu savu mērķi: “Mēs sveicam LVM ar pievienošanos Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūta tīklam un ceram uz kopīgu ideju apmaiņu un aktīvu sadarbību. Pasaule mainās ātri, lai gan dažreiz liekas – ne pietiekami ātri. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai zinātniskajam ieskatam būtu nozīme mūsu attīstībā. Katrs nepareizs lēmums var radīt nepatīkamas sekas un netīši bremzēt mūsu attīstību. Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūts nesen uzsāka iniciatīvu par atbildīgu kapitālismu, lai uzlabotu mūsu kapitālisma modeļus un stimulus godīgākai un ilgtspējīgākai pasaulei”.