28 • 10 • 2022

AS “Latvijas valsts meži” apsaimnieko valsts mežus jau 23 gadus

047

Pirms 23 gadiem – 1999. gada 28. oktobrī – saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu tika dibināta AS “Latvijas valsts meži” (LVM). Šo gadu laikā uzņēmums ir audzis, attīstījies un paplašinājis darbības jomas, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas valstij piederošajiem uzņēmumiem.

LVM 23 gadu darbības laikā valsts un pašvaldību budžetos dividenžu un nodokļu veidā  iemaksājis kopumā turpat 1,5 miljardus eiro un sasniedzis gandrīz 4,8 miljardu eiro apgrozījumu. Latvijas valsts mežos šajā laikā izaudzēta koksne gandrīz 280 miljonu kubikmetru apjomā, apliecinot, ka koksne ir atjaunojams resurss un no meža apsaimniekošanas gūtie ieņēmumi ir ilgtspējīgi – tie rodas mežam augot. 23 gadu laikā LVM ir izaudzējusi 800 miljonus meža stādu, kas ir gandrīz 400 stādiņu katram Latvijas iedzīvotājam!

“AS “Latvijas valsts meži” apsaimnieko ceturto daļu Latvijas teritorijas, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības stiprināšanā. Lai gan savu darbību LVM sāka kā mežsaimniecības uzņēmums, šobrīd tā tvērums ir plašāks: uzņēmums atbildīgi apsaimnieko tam uzticētos zemes, meža, zemes dzīļu un citus resursus, lai vairotu Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājību. Tuvākajā nākotnē viens no “Latvijas valsts meži” darbības prioritārajiem virzieniem ir sniegt ieguldījumu valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā, attīstot iespējas vēja enerģijas ražošanai,” skaidro LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

infoh

Kopš uzņēmuma dibināšanas, Latvijas valsts mežos atjaunoti meži 275 tūkstoši hektāru platībā. Šajā laikā uzbūvēti meža ceļi 8 tūkstoši kilometru kopgarumā un atjaunotas meža meliorācijas sistēmas 264 tūkstoš hektāru kopgarumā. Visa uzņēmuma apsaimniekotā zeme ir uzmērīta un reģistrēta Zemesgrāmatā.  Savukārt, novērtējot jauniešu vēlmi gūt praktiskas mācības dabā, vairāk nekā 140 tūkstoši skolēni un skolotāji iesaistījušies ikgadējās meža vides izglītības programmās. LVM šo gadu laikā sniedzis ievērojamu ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā, nodrošinot darbu iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos.

Mežsaimniecība ir LVM darbības galvenā joma, tomēr uzņēmums attīsta arī citus darbības veidus: sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, iegūst selekcionētas sēklas un stādus mežu atjaunošanai, apsaimnieko zemes dzīļu resursus, iegūstot minerālos materiālus 122 karjeros, un attīsta ģeotelpisko datu pakalpojumus. Šo gadu laikā būtiski palielinājies platību apjoms, ko uzņēmums apsaimnieko ar galveno mērķi – vides aizsardzība: no 5 %  platības 2001. gadā līdz vairāk nekā 20 % 2022. gadā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus un augstražīgus nākotnes meža stādus, LVM īpašumā ir 10 kokaudzētavas ar kopējo platību 434 hektāri, tai skaitā 20,6 hektārus aizņem audzēšanas poligoni un 5,4 hektārus plastplēves seguma siltumnīcas. Kopš kokaudzētavu izveidošanas, priežu stādu apjoms ir teju divkāršojies: no 10,1 miljona stādu 2003. gadā līdz 25 miljoniem stādu 2022. gadā. Savukārt egļu stādu apjoms ir gandrīz četrkāršojies: no 7,2 miljoniem 2003. gadā līdz 28 miljoniem stādu 2022. gadā. Šo gadu laikā ISO 9001 2015 kvalitātes pārvaldības sertifikātu ieguvušas 8 LVM kokaudzētavas, kas nozīmē sakārtotus kvalitātes kontroles principus.

Sabiedrība novērtē meža rekreācijas iespēju – mežs ir vieta pastaigām, aktīvai atpūtai, sēņošanai, ogošanai un citām aktivitātēm. Uzņēmums turpat 5 % teritorijas veic tādu meža kopšanu, kas nodrošina šīs atpūtas iespējas, izveidotas arī 290 bezmaksas atpūtas vietas Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās un vides intereses. 

Lasīt vairāk: