21 • 10 • 2022

Arī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai savs skolas mežs

skolas mezs3 k.milenbahs

Novērtējot Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas ieguldījumu meža vides izglītībā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šajā mācību gadā skolai nodrošinās jaunu mācību klasi – mežu 60 hektāru platībā, kur īstenot ilgtermiņa pētījumus un dažādās vides izglītības nodarbības.

“Lai tiktu pie sava meža, aizvadītājā mācību gadā skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās LVM piedāvātajās aktivitātēs – mammadaba meistarklasē un  Meža ekspedīcijā. Ar ļoti labiem rezultātiem tiekot līdz finālam, skolas 9.a un 7.b klases komandas piedalījās Meža olimpiādē,” stāsta Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāja Ineta Krūmiņa, uzsverot, ka skolēnus motivēja, iedrošināja un atbalstīja viņu klases audzinātāji.

28. septembrī notika svinīgā Skolas meža atklāšana. Pasākumā piedalījās 85 skolēni no Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas. Ciemos uz pasākumu ar savām skolotājām bija ieradušies arī 16 skolēni no Kandavas Reģionālās pamatskolas 8.a klases. Apsveikuma un laba vēlējuma vārdus teica Kandavas Kārļa Mīlenbaha direktore Daiga Puga, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa, atbildīgā par meža atjaunošanu un kopšanu Zemgales reģionā Dace Ozola un LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre.

Liels un patīkams bija klātesošo pārsteigums par pēkšņo Cūkmena ierašanos, kurš visus aicināja nodot zvērestu par nemēslošanu mežā. Pēc zvēresta nodošanas klātesošie Daces Ozolas vadībā jaunajā skolas mežā iestādīja astoņus lapu kokus, lai rūpētos par bioloģisko daudzveidību mežā.

Mācību vielu apgūst mežā

Pēc labi padarītā darba skolēni devās uz āra nodarbībām jaunajā skolas mežā, kur skolēni no dažādām klasēm apguva mācību stundu vielu, piemēram, 7. klases skolēni bioloģijas stundas ietvaros izprata, kādi noteikumi jāievēro, lai saudzīgi izturētos pret dabas vērtībām meža apsaimniekošanas cikla laikā; 8.a klases skolēni matemātikā iemācījās vizēt kokus mežā, praktiski darbojoties ar Bormaņa spieķīti un veicot aprēķinus, savukārt 10. klases audzēkņi sporta un veselības mācībā orientējās meža apvidū, atzīmējot kartē kontrolpunktus. Aktīvi mežā darbojās arī 4. klases skolēni, kuri iepazina tur augošos kokus.

Aizraujošas mācību stundas skolas mežā šajā dienā piedzīvoja arī viesos atbraukušie skolēni no Kandavas Reģionālās pamatskolas 8.a klases: bērni mežā meklēja dzīvniekus, to atstātās pēdas, noteica koku sugas, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par dabā notiekošām ķīmiskām pārvērtībām, sēņu un koku mijiedarbību, atkārtoja un iemācījās sēņu un koku nosaukumus latviešu, angļu un krievu valodā. Pēc nodarbībām visi pulcējās pie ugunskura, lai ceptu desas un zefīrus un dalītos iespaidos par stundu zaļajā klasē.

skolas mezs2 k.milenbahs copy

Skolēni dalās atziņās:

  • “Man ļoti patika stunda dabā, kad orientējāmies mežā, jo tas veicināja sadarbību ar klasesbiedriem un attīstīja orientēšanās spējas mežā. Ļoti labi un kvalitatīvi pavadīts laiks.”
  • “Man patika, ka praktiski varēja izmērīt koka augstumu, kas palīdz izprast skolas mācību vielu.”
  • “Laba sajūta, ka izdarījām labu darbu, iestādot kokus. Patika darboties svaigā gaisā.”
  • “Ir veselīgi mācīties mežā. Man patīk, ka mūsu mežam ir avotiņš.”

Mācību platforma “Skolas mežs” tiek veidota saskaņā ar valsts izglītības standartu, ņemot vērā Skandināvijas valstu pieredzi, kur mācības mežā ir skolu ikdiena jau vairāk nekā 40 gadu. "Skolas meža” programma paredz līguma slēgšanu starp skolu un meža īpašnieku par izglītības aktivitāšu īstenošanu noteiktā meža teritorijā, kas ir skolai ērti pieejama un kurā ir maksimāli daudzveidīgi dabas apstākļi. Skolēniem ir iespēja piedalīties meža apsaimniekošanas procesos, kā arī izveidot izglītībai nepieciešamo infrastruktūru atzīmētajā teritorijā. Savukārt skolotāji saņem papildu metodiskos atbalsta materiālus.

Lasīt vairāk: