03 • 10 • 2022

LVM meklē partnerus kūdras purvu ģeoloģiskajai izpētei

dsc 0005

LVM “Zemes dzīles” veikusi vēsturisko kūdras vietu teritoriju apsekošanas dabā un pēc veiktā izvērtējuma tālākai ģeoloģiskai izpētei nolēmusi virzīt trīs purvu platības dažādās Latvijas vietās. Izpētes rezultātā “LVM Zemes dzīles” iegūs informāciju par kūdras ģeoloģiskajiem krājumiem un to kvalitāti. Tāpēc “LVM Zemes dzīles” aicina pieteikties sadarbības partnerus, kas ar augstāko precizitāti un kvalitāti veiks izpēti Latvijas tautsaimniecībai tik nozīmīgajam resursam, lai pieņemtu atbildīgus lēmumus par tālāku rīcību, līdzsvarojot kārtīga saimnieka pieeju ar atbildību pret vidi un sabiedrību.

Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv  līdz 2022. gada 24. oktobrim plkst. 11.00.

Konkursa rezultātā paredzēts noslēgt līgumus trīs iepirkuma daļās par derīgo izrakteņu ieguves vietu ģeoloģiskās izpētes veikšanu, kur darbu ietvaros ir paredzēts veikt kūdras atradņu ģeoloģiskās izpētes darbus, veicot zondēšanu, kūdras sastāva noteikšanu un testēšanu, un kūdras krājumu akceptēšanu. 

Līgumi tiek slēgti uz 15 mēnešiem. Darba uzdevumu izpilde notiek darba uzdevumā noteiktajā termiņā. Maksimālais darba uzdevuma izpildes laiks no darba uzdevuma saņemšanas dienas ir 11 mēneši.

Kūdras atradņu ģeoloģiskās izpētes darbu veikšanas vietas: kūdras atradne “Zaķu purvs”, Alojas pagasts, Limbažu novads; kūdras atradne “Kņavu (Knovu) purvs”, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads; kūdras atradne “Pleces purvs”, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

8.pielikums karte

 Vairāk par konkursu 

Vēsturiskās kūdras ieguves vietas ir purvu platības, kurās ir notikusi saimnieciskā darbība – kūdras purva sagatavošana ieguvei vai veikta ieguve. Nereti tās ir platības, kurās šīs darbības veiktas pat vairāk nekā pirms 50 gadiem.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas zemes, no kuriem derīgo izrakteņu ieguvei “LVM Zemes dzīles” apsaimnieko aptuveni 17,7 tūkst. ha. Teju 95 % no “LVM Zemes dzīles” apsaimniekotās platības jeb aptuveni 16,8 tūkst. ha ir purvu platības, kas iznomātas uzņēmējiem kūdras ieguves veikšanai.