29 • 09 • 2022

Skolotāji apgūst meža pētniecības metodes

peagogu kursi zvirgzde 

Lai veicinātu meža pētniecību Latvijas vispārizglītojošajās skolās, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) 23. septembrī organizēja klātienes kursus ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājiem. Kursu dalībnieki dabā apguva “Skola 2030” jauno tematu “Pētījums mežā”, kā ietvaros veica mērījumus LVM sagatavotajos parauglaukumos Vecumnieku meža iecirknī.

Kā kursu ievadā uzsvēra LU SIIC pārstāvis Ģirts Burgmanis, starpdisciplinārais temats “Pētījums mežā” nodrošina iespēju pedagogiem kopā ar 8. – 9. klašu skolēniem saistīt mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.  Meža pētījumi iespējami dažādās vidēs, kam atbilstoši izstrādāti uzdevumi, kurus viegli integrēt skolu ikdienā. “Tas ir Eiropā unikāls izglītības produkts, ar ko patiesi varam lepoties”, piebilst Ģ. Burgmanis.

LVM sagatavotajos parauglaukumos kursu laikā skolotāji kopā ar LVM vecāko plānotāju Kārli Taukaču iejutās mežkopja profesijā, salīdzinot divos meža nogabalos augošās koksnes daudzumu jeb krāju un analizējot konstatētās atšķirības. Pētnieciskā darba mērķis bija parādīt, ka, kopjot un retinot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

pedagogu kursi zvirgzde3

LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre uzsver: “Šādi meža pētījumi ir pieejami ikvienai Latvijas skolai, jo darba lapas veidotas gan skolām, kas gatavas doties uz LVM parauglaukumiem, gan vēlas mācīties jebkurā mežā, pētot pat atsevišķus kokus. Pirms došanās mežā ikvienam ir iespēja trenēt pētnieciskās prasmes digitālā vidē ar www.mezotajs.lv starpniecību, lai pēc tam tās liktu lietā arī lauka darbā un reģistrētos sacensībām par labākajiem pētījumiem.”

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kuri mācību procesā vēlas integrēt meža tēmu. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC), kā arī Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru. Vairāk informācijas www.lvm.lv/talakizglitiba

Pedagogi, kuri piedalījās kursos, dalās atsauksmēs:

  • Kursos bija iespēja detalizēti iziet caur dažādiem uzdevumiem, kurus patiesi varēšu izmantot darbā ar skolēniem un skolas meža mācību stundu organizēšanā.
  • Ļoti pārdomāti kursi, plašs materiālu klāsts, zinoši, atraktīvi pasniedzēji. Paldies par šādiem kursiem!
  • Kursos apgūtās alternatīvās mācību metodes ir interesantas, tuvina dabai. Tagad iespējams veidot starppriekšmetu projektu, kas šogad ir viena no mūsu skolas prioritātēm.
  • Ļoti patika tas, ka bija iespēja iejusties skolēna lomā un veikt šo pētījumu kā skolēniem.
  • Lasīt vairāk: