19 • 09 • 2022

Mazais ērglis Otto devies uz siltajām zemēm

Septembra otrā puse ir laiks, kad Latvijā visbiežāk sastopamie ērgļi – mazie ērgļi – uzsāk aptuveni 11 000 kilometru garo ceļu uz ziemošanas vietām Āfrikā. Arī jaunais ērglis Otto, kura dzīves gaitām ikviens interesents varēja sekot AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerā pie ligzdas Lielajā salā, netālu no Barkavas ciema, ir uzsācis migrāciju.

Jaunais ērglis ligzdas tuvumā pēdējo reizi tika dzirdēts 9. septembrī.

Pieaugušie ērgļi Lielās salas rajonā no ziemošanas vietām ieradās 13. aprīlī, ligzdā tika iedētas divas olas – 28. aprīlī un 2. maijā. Pirmais ērglēns izšķīlās 7. jūnijā, otrais 11. jūnijā. Kā tas ir raksturīgi mazajiem ērgļiem, jaunākais ērglēns parasti iet bojā dažu dienu laikā, jo vecākais tam nepārtraukti uzbrūk un neļauj saņemt barību. Arī Lielās salas ligzdā izdzīvoja tikai spēcīgākais, vecākais mazulis, kurš lidot spēju sasniedza 5. augustā.

Līdz ar ērgļu aizlidošanu ir noslēdzies arī mazo ērgļu monitorings, ko AS “Latvijas valsts meži” organizē un sadarbībā ar citiem sugas ekspertiem veic sešos pētījumu parauglaukumos. Kopumā šis gads bija mazajiem ērgļiem labvēlīgs. Apkopotā informācija liecina, ka divos pētījumu parauglaukumos ligzdošanas sekmes atbilda šo parauglaukumu vidējām vērtībām, trijos parauglaukumos tās pārsniedza vidējās vērtības un tikai vienā parauglaukumā sekmes ir raksturojamas kā sliktas.

Detalizētāka informācija par monitoringa rezultātiem būs atrodama uzņēmuma vides pārskatā. Informācija par 2021. gada rezultātiem ir atrodama: vides_parskats_2021.pdf (lvm.lv)

Lasīt vairāk: