08 • 09 • 2022

Balvu iecirknī ekspluatācijā nodots jauns meža autoceļš

muiznieku cels koka klajs 7

Šī gada 2. augustā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona Balvu iecirknī ekspluatācijā tika nodots jauns meža autoceļš – “Muižnieku ceļš”’ ar kopējo garumu 0,94 km. Trešdaļa ceļa veidota kūdrainas grunts posmā, tāpēc klātnes nestspējas nodrošināšanai tika izmantota koksnes klāja konstrukcija. Izmantotais baļķu klāja platums ir 7,20 metri un tā izveidei tika izmantoti kokmateriāli 317 kubikmetru apjomā.

Ceļa augsto kvalitāti apliecina nestspējas mērījumi ceļa ekspluatācijas pieņemšanas brīdī.  Nestspējas mērījums konkrētajā ceļa posmā, kas veikts ar dinamisko nestspējas mērīšanas iekārtu Zorn ZFG-03, sasniedz 79.23 MN/m2, kas ir lielāks par LVM noteikto minimālo lielumu 55 MN/m2.

muiznieku cels koka klajs 3 01.03.2022 copy

Meža autoceļi  galvenokārt kalpo koksnes izvešanai no mežu masīviem. Lai šo funkciju pildītu, ceļam jānodrošina pietiekoši augsta konstrukcijas nestspēja kokmateriālu transportēšanas laikā. Meža autoceļi pārsvarā būvēti no nesaistītiem minerāliem materiāliem, kā grunts, smilts, grants, šķembas, kuru nestspēja jeb pretestība slodzēm ir atkarīga no materiāla samitrinājuma pakāpes. Pieaugot mitruma pakāpei, konstrukcijas nestspēja samazinās, savukārt konstrukcijai izžūstot, nestspēja atjaunojas.

Lasīt vairāk: