01 • 09 • 2022

LVM meklē sadarbības partnerus karjeru atvēršanas darbiem

atversana

Lai nodrošinātu pieprasījumu pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, “Latvijas valsts meži” (LVM) biznesa virziens “LVM Zemes dzīles” izsludina atklātu konkursu “Derīgo izrakteņu ieguves vietu sagatavošanas darbi Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos”, kura ietvaros paredzēts atvērt piecas jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas un veikt paplašināšanas darbus vienā no atradnēm. Interesenti aicināti iesniegt piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2022. gada 19. septembrim plkst. 11.00.

Konkursa rezultātā paredzēts noslēgt līgumus sešās iepirkuma daļās par derīgo izrakteņu ieguves vietu atvēršanu, kur darbu ietvaros ir paredzēts noņemt celmus un nederīgo grunti, novietojot to krautnēs derīgo izrakteņu ieguves vietas teritorijas nomalēs atbilstoši projekta risinājumam. Līgumi tiks slēgti uz astoņiem mēnešiem. Darba uzdevumu izpilde plānota darba uzdevumā noteiktajā termiņā. Maksimālais darba uzdevuma izpildes laiks no darba uzdevuma uzdošanas brīža ir 2 mēneši.

karte atversana copy

Derīgo izrakteņu ieguves vietu sagatavošanas darbu veikšanas vietas: “Lilaste II”, Sējas pagasts, Saulkrastu novads; “Vilkkalns”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads; “Ceriņi”, Padures pagasts, Kuldīgas novads; “Jaunjelgavas 1. meža kvartāls”, Birzgales pagasts, Ogres novads; “Degļupe”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads; “Jaunpriedītes”, Ainažu pagasts, Limbažu novads.

 Vairāk par konkursu (EIS)