19 • 08 • 2022

Pārrunā kūdras nozares konkurētspēju un attīstības virzienus Latvijā

dsc 5241

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vadība tikās ar “Latvijas Kūdras asociācijas” (LKA) pārstāvjiem un pārrunāja kūdras nozares attīstības potenciālu un sadarbības virzienus.

“Derīgie izrakteņi, tai skaitā kūdra, ko apsaimnieko LVM, ir tautsaimniecības attīstībai būtiski resursi. LVM svarīgi ir ilgtspējīga un caurspīdīga dabas resursu pārvaldība – gan mežsaimniecībā, gan zemes dzīļu apsaimniekošanā. Mūsu mērķis ir būt stabilam partnerim industrijām – resursa piegādē ražotājiem, nodrošinot maksimālu labumu Latvijas sabiedrībai un valsts ekonomikai,” caurspīdīga dabas resursu pārvaldības modeļa nepieciešamību uzsver LVM valdes loceklis Jānis Lapiņš.

LVM turpina darbu pie zemes dzīļu efektīvas pārvaldības pilnveidošanas – analizējot biznesa potenciālu un izstrādājot caurskatāmu un skaidru pārvaldības sistēmu.

“Tikai izanalizējot biznesa potenciālu tiks pieņemts lēmums par efektīvāko biznesa modeli zemes dzīļu apsaimniekošanai – vai tas būs nomas attiecību bizness vai cits modelis savstarpējā kombinācijā,” skaidro uzņēmuma biznesa virziena “LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone.

Latvijas Kūdras asociācijas pārstāvji ir pārliecināti par kūdras nozares nozīmi un konkurētspēju pasaules tirgos, kā arī pauž raizes par izaicinājumiem, kas nozari sagaida ES “Zaļā kursa” kontekstā, tādēļ svarīga ir regulāra informācijas apmaiņa.

“Latvijas kūdras nozare ar kūdras substrātu produkciju šobrīd pasaules mērogā ieņem vadošu lomu. LKA pārstāvji vēlas, lai dabas resursu apsaimniekošanas stratēģijā LVM ievēro nozares nozīmi un kā lielākais kūdras resursa pārvaldnieks ilgtermiņā nodrošina Latvijas kūdras ieguvējus un substrātu ražotājus ar resursa pieejamību. Tāpat nevajag aizmirst par darba vietām, ko nozare nodrošina Latvijas reģionos,” atzīmēja “Latvijas Kūdras asociācijas” padomes priekšsēdētājs Renārs Skudra.