19 • 08 • 2022

LVM pirmajā pusgadā strādājusi ar 133,1 miljonu peļņu

20211008 appo2708

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma darbības rezultātus šī gada pirmajos sešos mēnešos, kuros LVM ieņēmumi bija 267,6 miljoni eiro, kas ir par 83 miljoniem eiro vairāk, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. Kopējā uzņēmuma pusgada peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas ir 133,1 miljoni eiro. Vienlaikus, būtiski pieaugot degvielas cenai un saasinoties pakalpojumu sniedzēju darbaspēka trūkuma jautājumam, kopējās izmaksas pieaugušas par 11,6 miljoniem eiro, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu 2021. gadā.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis uzsver LVM darbinieku ieguldījumu sasniegtajos rezultātos: “2022. gada pirmie seši mēneši uzņēmumam bijuši finansiāli veiksmīgi. Vēlos izteikt pateicību uzņēmuma darbiniekiem par spēju pielāgoties mainīgajai tirgus situācijai, pārplānojot uzņēmuma darbību un nodrošinot iespēju jau uz šī gada apkures sezonu sagādāt papildu 150 tūkstošus ber.m3 šķeldas apjomu, kas līdzvērtīgi 130 tūkstošiem megavatstundu.”

Ražošanas izaicinājumi koksnes piegādēs

Lai arī kopumā tirgus situācija šī gada pirmajā pusgadā ir bijusi īpaši labvēlīga, kad lielākajai daļai koksnes produktu cenas ir sasniegušas vēsturiski augstākos līmeņus, pusgada izskaņā iezīmējās pieprasījuma samazinājums zāģmateriālu noieta segmentos, kas saistīts gan ar krājumu pieaugumu noliktavās, gan mājokļu būvniecības aktivitātes samazinājumu dažos eksporta tirgos. Pretēji zāģmateriālu noieta nebūtiskam samazinājumam, kas prognozējami atstās ietekmi arī uz zāģbaļķu cenām, 2022. gada 2. ceturksnī ievērojamas izmaiņas notikušas enerģētisko koksnes produktu segmentos, kā rezultātā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc malkas, kamīnmalkas un enerģētiskās šķeldas.

Koksnes pircējiem LVM piegādāja 3,25 miljonus kubikmetru apaļkoksnes. Vēlā pavasara iestāšanās ietekmē, kas turpinājās ar vasarai neraksturīgu nokrišņu daudzumu jūnijā, šī gada 2. ceturksni LVM sāka ar ierobežotu koksnes krājumu pieejamību, daudzi autoceļi kravas autotransportam tika slēgti. Tirgū iezīmējās nepietiekams mežizstrādes un pārvadātāju pakalpojumu sniedzēju skaits. Šie faktori būtiski ietekmēja pirmajā pusgadā plānoto kokmateriālu realizācijas apjomu.

appo8422

Pieauguši ieņēmumi no šķeldu pārdošanas

Kopumā 2022. gada pirmajā pusgadā pārdotas 345,4 tūkstoši megavatstundas šķeldu. Ieņēmumi no šķeldu pārdošanas ir pieauguši par 2 miljoniem eiro, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo laika periodu. To ietekmēja gan par 68,6 tūkstošiem megavatstundu lielāks realizācijas apjoms, gan arī augstāka vidējā pārdošanas cena.

Pieauguši stādu pārdošanas apjomi

Ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 2022. gada pirmajā pusgadā ir 6,1 miljons eiro jeb 105 % no pērn attiecīgajā laikposmā gūtajiem ieņēmumiem, jo 2022. gada pirmajos sešos mēnešos realizēts par 4,3 miljoniem lielāks stādu apjoms. 2022. gada pirmajā pusgadā pārdoti 53,2 miljoni meža koku stādu, no tiem 21,9 miljoni jeb 41% pārdoti ārējiem līgumpartneriem, tai skaitā – 9,9 miljoni stādu eksportēti. Meža atjaunošanai LVM apsaimniekotajās platībās realizēti 31,4 miljoni stādu.

spare ii bilde 2

Atbildīgi apsaimniekoti minerālie materiāli

Ieņēmumi no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības ārējiem klientiem ir 1,6 miljoni eiro, pārsniedzot 2021. gada pirmā pusgada ieņēmumus par 0,8 miljoniem eiro. Kopumā realizēti 643 tūkstoši kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, kas ir par 344,1 tūkstoti kubikmetriem vairāk, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu. Izmantojot LVM ražošanas iekārtas, 2022. gada pirmajā pusgadā iegūti un pārstrādāti minerālo materiālu maisījumi 78,2 tūkstošu kubikmetru apjomā, kas pārsniedz 2021. gadā saražoto par 42,2 tūkstošiem kubikmetru.

Turpina vides projektu īstenošanu

LVM saimnieko ilgtspējīgi un atbildīgi, tādēļ viens no uzdevumiem ir rūpēties ne vien par LVM pārziņā esošo teritoriju saimniecisko vērtību, bet arī par tajās mītošo sugu un ekosistēmu labklājību un turpmāku pastāvēšanu nākotnē. 

LVM turpina darbu trijos ārējā līdzfinansējuma vides projektos, kuru īstenošana tika sākta 2021. gadā: “LIFE GoodWater IP 2020 2027” – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai,  “LIFE IP LatViaNature 2021-2028” – Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācijai, kā arī Kohēzijas fonda projekts – apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. Vairāk par vides projektiem.

Lai novērtētu realizētās meža apsaimniekošanas ietekmi uz dabas un vides vērtībām, ik gadu tiek veikts vides monitorings. Informācija par monitoringa rezultātiem apkopota LVM vides pārskatā par 2021. gadu: https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/vides-parskats

Lasīt vairāk: