09 • 08 • 2022

LVM pēc mēneša uzsāks enerģētiskās šķeldas piegādes

 skelda

Noslēdzoties AS “Latvijas valsts meži” (LVM) enerģētiskās šķeldas papildu apjoma pārdošanai, piegādes līgumus 2022./2023. gada apkures sezonai LVM slēgs ar sešiem pircējiem no kopumā 16 dalībniekiem. Turpat 80% no iegādātā apjoma nonāks pie siltumapgādes uzņēmumiem.

“Strauji pieaugot pieprasījumam pēc enerģētiskajiem produktiem, ko izraisa tirgū notiekošā pārorientācija no dabasgāzes patēriņa uz citiem enerģijas ieguves veidiem,  LVM nekavējoties uzsāka darbu pie enerģētiskās koksnes sagatavošanas apjomu palielināšanas. LVM valde pieņēma lēmumu palielināt enerģētiskās šķeldas pārdošanas apjomus par 150 tūkstošiem ber.m3, kas līdzvērtīgi 130 tūkstošiem MWh. Papildu apjoms veido līdz pat 30 % pieaugumu no sākotnēji plānotā apjoma, un to plānojam piegādāt 2022./2023. gada apkures sezonā,” norāda LVM valdes loceklis Jānis Lapiņš.

Enerģētiskās šķeldas papildapjoma pārdošana noslēdzās jūlija izskaņā. Interese gan no jau zināmo sadarbības partneru puses, gan no jauniem pircējiem ir bijusi augsta un pārdošanas process – dinamisks. Pārdošanas procesa ietvaros pircējiem bija iespēja neierobežotu reižu skaitu mainīt piedāvāto cenu, to palielinot, kā arī koriģēt vēlamo iegādes apjomu, to samazinot vai palielinot. Tas ļāva katram pircējam atrast optimālāko balansu starp cenu un apjomu.

Kopā ar līgumiem, ko plānots slēgt papildapjoma pārdošanas rezultātā, LVM turpinās veikt piegādes tiem uzņēmumiem, ar kuriem noslēgti līgumi 2021. gadā trīs gadu periodam (no 2021. gada maija līdz 2024. gada aprīlim) un 2022. gada 2. ceturksnī vienam gadam (no 2022. gada maija līdz 2023. gada aprīlim). Kopumā LVM 2022./2023. gadā plāno sasniegt vēsturiski augstākos enerģētiskās šķeldas ražošanas un realizācijas apjomus, tirgū piedāvājot ap 800 tūkstošus ber.m3 enerģijas ieguvei piemērota produkta.

“Uzdevums ir ļoti ambiciozs – kāpināt kopējo ražošanas apjomu, saražot enerģētisko šķeldu un, kas jo īpaši svarīgi, nodrošināt piegādes katram uzņēmumam un katlumājai tādā apjomā un termiņā, kādā nepieciešams. Taču esam droši, ka, izmantojot esošo pieredzi un zināšanas, ar to tiksim galā,” uzsver LVM Koksnes produktu ražošanas un piegādes direktora vietnieks Andris Meirāns.

Enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas – gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem, skujām, gan no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas. Enerģētiskajai koksnei pēc tās sagatavošanas no 3 līdz 6 mēnešiem dabiski jāizžūst, lai sašķeldošanas brīdī tā sasniegtu optimālāko enerģētisko vērtību un būtu piemērota tūlītējai izmantošanai – siltuma ražošanai.

LVM pateicas sadarbības partneriem par pieaugošo interesi LVM ražotās šķeldas izmantošanā un īpaši atzinīgi novērtē siltumapgādes uzņēmumu spēju tehnoloģiski pārorientēties uz meža šķeldas izmantošanas iespējām.

Lasīt vairāk: