02 • 08 • 2022

Caurtekas stabilizācijai izmanto uz pāļiem izveidotu koka konstrukciju

ievinu caurteka 4 26.07.2022 copy

Lai nodrošinātu nozīmīgas caurtekas izbūvi kūdrainā gruntī Zemgales reģiona Īles iecirknī, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izmantojusi caurteku pamata stabilizācijai reti pielietotu risinājumu – uz iedzītiem pāļiem izveidotu horizontālu koka konstrukciju jeb “koka trepi”.

LVM Zemgales reģiona meža autoceļa “Ieviņu ceļš” būvdarbu laikā tika konstatēts, ka pamatceļa caurteka pēc tās iebūves ir nosēdusies gandrīz par pusmetru, būtiski pārsniedzot LVM būvdarbu specifikācijā noteikto novirzi, lai arī projektēšanas laikā jau preventīvi šī vieta bija novērtēta ar vāju nestspēju. Nosēšanās dēļ caurteka praktiski nefunkcionēja, tāpēc tika pieņemts lēmums sagatavot projekta izmaiņas un demontēt caurteku un jau izbūvēto konstrukciju.

“Lai stabilizētu caurtekas pamatu, pēc jaunā risinājuma kūdrainajā gruntī tika sadzīti 16 skujkoka pāļi ar tievgaļa diametru vismaz 20 cm un garumu 3,6 m, lai uz šiem pāļiem izbūvētu “koka trepi”. Būvniecības laikā tika konstatēts, ka inženierģeoloģiskās izpētes dati ir bijuši salīdzinoši precīzi un pāļus kūdrainajā gruntī ar ekskavatora palīdzību varēja iedzīt līdz 3 m dziļumam. Šobrīd darbi ir pabeigti un paredzēts veikt monitoringu, lai novērotu caurteku – vai atkal nenotiek konstrukcijas sēšanās,” skaidro LVM vecākais meža infrastruktūras speciālists Gatis Vīksne.

Būvdarbus veica SIA “Jaunie ceļi” pēc SIA “Varg Industries” izstrādātā projekta.

ievinu caurteka 3 26.07.2022

Zemas nestspējas gruntīs tā dēvēto “koka trepi” izmanto, lai izkliedētu uzbēruma konstrukcijas pašmasu uz lielāku laukuma vienību un nepieļautu caurtekas deformāciju. Koka konstrukcija tiek izbūvēta horizontāli esošajam ceļam zemes klātnē, pēc tam uz šīs koka konstrukcijas tiek izbūvēta caurteka ar visu zemes klātni un ceļa konstrukciju. Vairāk šādus risinājumus izmanto meža meliorācijas sistēmu pārbūvē vai atjaunošanā, arī meža autoceļu būvniecībā sarežģītās, zemas nestspējas gruntīs.

Caurtekas ir hidroloģiskas būves, kas nodrošina netraucētu ūdens plūsmu zem ceļiem un citām inženierbūvēm. Ja caurteku nav vai tās tiek iebūvētas nepareizi, ūdens bojā inženierbūvi.

Lasīt vairāk: