27 • 07 • 2022

Pakalpojuma sniedzēji aicināti pieteikties enerģētiskās koksnes ražošanas konkursam

energetiska koksne krautuve

Līdz šī gada 16. augustam uzņēmēji var pieteikties AS “Latvijas  valsts meži” (LVM) izsludinātajam konkursam enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšanai 2022. - 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos.

Enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošana tiks veikta, novācot apaugumu no meliorācijas grāvju trasēm, ceļa trasēm, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, izvācot pamežu pirms atjaunošanas cirtēm, kā arī izstrādājot tievu dimensiju kopšanas cirtes.

Konkursā aicināti pieteikties uzņēmēji, zemnieki un būvnieki, kuriem ir vismaz divi motorzāģi/krūmgrieži un vismaz viens forvarders vai lauksaimniecības traktors, kas aprīkots ar meža piekabi vai manipulatoru; harvesters vai forvarders, kuru var aprīkot ar enerģētiskās koksnes sagatavošanas darba galvu; vai arī vismaz viens kāpurķēžu ekskavators ar masu virs septiņām tonnām.

energetiska koksne

Tāpat konkursam aicināti pieteikties uzņēmēji, kuri jau šobrīd ir LVM sadarbības partneri augsnes sagatavošanā un meža infrastruktūras darbos. Piemēram, tie pakalpojuma sniedzēji, kuri ar ekskavatoriem sagatavo augsni pacilu veidā, uzstādot tehnikai kniebējgalvas, var būt noslogoti ar apauguma novākšanu periodā, kad augsne netiek gatavota.

“LVM valdījumā nonāk zemes, kuras dažkārt aizņem mazproduktīvas audzes un krūmāji. Lai šajās platībās LVM varētu ieaudzēt kvalitatīvas mežaudzes, apaugums  jānovāc. Savukārt novāktais apaugums tiek izmantots enerģijas ražošanai, dodot pienesumu atjaunojamo resursu izmantošanai. Bieži vien apaugums ir sasniedzis dimensijas, no kurām var iegūt šobrīd tik nozīmīgo enerģētisko šķeldu,” skaidro LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons.

 IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU 

Vispārīgā vienošanās paredz pretendentu loka atlasi, uzreiz līgumi vēl netiek slēgti. Vispirms tiek izvērtēti pretendentu pieteikumi, kuriem jāatbilst minimālajām prasībām. Pirms līguma slēgšanas vispārīgās vienošanās dalībniekiem tiks nosūtīts uzaicinājums, kurā raksturosim līguma ietvaros paredzamo darbu apjomu, izvietojumu teritorijā un specifiskās prasības. Pēc tam tiks izvērtēti piedāvājumu atbilstība iepriekš noteiktajām prasībām un slēgti līgumi ar saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2022. gada 16. augusta plkst. 14.00.

Lasīt vairāk: